ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 323 Biz. Biz. 79 19 1937, 41 1950, 175 1933, 254 19 21 Vries, Soetgen de, Vries, S. G. de, Vries, Th. de, Vrietijers, mr. Gerrit, Vrint, mr. Vries, Willem de, Vries van Doesburgh, mr. J. de, Vreeburg, J„ Vreede, H., Vreede, de heer, Vreede, prof., Vreemdelingenverkeer, 1948149, 165, 1950, 137, 183 Vreeswijkstraat, 1932, 167 Vreugde-vuur te Scheve- ningen, 1939, 303 Vriendschapstrein, Inter nationale, Vries, mr. A. A. de, Vries, A. B. de, 1946147, 278, 1950, 145 1937, 5 vlg. Vries, Adriaen de, 1 Vries Aechgen Pietersdr. de, 1937. Vries, Anna, de, 1937, Vries, mr. A. D. W. de, 1938, 244, 1939, 296 Vries, Cornells de, 1937, Vries, Cornelis Pietersz. de, 1945, 73, 96—98, 100, 102 Vries, C. W. de, 1944, 210 Vries, Dirk de, 1937, 19 Vries, D. W. M. de, 1946147, 265 Vries, ds. F. de, 1936, 294 Vries, Florentia de, 1937, 19, 20 Vries, H. de, 1945, 245 1931, 223 Vries-Katz, affaire De, 1950, 137 Vries-Van Os, Rosa de, 1940, 175 Vriesland, V. E. van, 1948149, 165 1934, 119 Jan Hendrik de, 1950, 119 Vrint, Maria de, 1950, 119 Vroedschapspenningen, 1931, 208 Vroedvrouw, stads, 1936, 109, 110 Vrolijk, dr. A., 1943, 222 Vrolijk, reederij N.V. Fr., 1939. 306 Vromans, H. A., 1944, 126 Vroom, hofmeester de, 1937, 69 Vroom en Dreesman, brand, 1945, 251 Vrouw met de Kruyke, O.L., 1934. Vrouwenraad, Internationale, 1933, 217 Vries, Pieter de, Vries, Pieter Cornelisz. de, 1945, 96 (nt. 2) Vries, Pieter Willemsz. de, 1937, 18, 20 Vries, mr. dr. S. de, 1938, 241, 1945, 218, 266, 284, 1950, 156 1937, 19 1945, 281 1932, 175, 1939, 283 1937. 19 Vries, prof. Hugo de, 1943, 224, 227, 228, 230, 238 Vries, H. M. de, 1950, 161 Vries, Lijsbeth de, 193779 Vries, Maurice de, 1940, 175, 176 1937, 19 Vredes-conferentie 1899, 1945, 225, 1950, 149 Vredeshuis, 1935, 165 Vredesmuseum, 1931, 170 Vredespaleis, 1931, 130, 1933, 118, 216, 217, 222, 225, 227—229, 232, 233, 237— 239, 1934. 177, 1935, 155, 1936, 287, 1944, 218, 1946147, Vredestein, rubberfabriek, 1935. 169, 173, 1950, 169 1946)47, 136 1932, 165 1946147, 31 1946147, 13

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 330