ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 324 70 23 94 e.v. 16 Waag, de, 1938, 107 Waal, Aletta Jacoba de, 1945, 47 (nt. 2) Biz. Vrouwken Vranckendr., 1934, 36 Vrijbergen, Bonifacius van, 1938, 149, 1945, 49, 51, 1946/47, 224, 226, 227 Vrijbergen, Cornelia van, 1938, 149, 1946147, 224, 226 Vrijbergen, Maria van, 1945, 49 (nt. 3), 1946/47, 224 Vrijbergen, Marius Dibbout van 1946147, 224, 226 Vrijbergen, de wed., 1938, 146, 147, 1944, Vrijbergen wed. Kennedie Elisabeth van, 1938, 149, 1945, 51, 1946147, 222, 228 Vrijenban, 1950, 77 Vrijenhoek, wethouder, 1931, 237, 1934, 180, 1936, 296, 1946/47, 260, 1948149, 175 Vryes, Cornells Pietersz. de, 1941, 133 Vryes, Heynrick Cornelisz. de, 1934, 112 Vrijes, Jonge Cornells de, 1934, 107 Vryes, Pieter de, 1934, Vryes, Pieter Willemss de, 1934, 29, Waal, S. van der, 1937, 126, 134, 144 Waals, Dr van der, 1939, Waalsdorperlaan 1943, 52, (nt. 1), 58, 1944, 183, 184, 1946/47, 167 Vrysen, Pieter, Vrijthof, uurwerker, Vrijthof, Jacobus, V 2 raketten, Vugt, Cornelia van, 1935, 69, Vugt, D. M. van, 1936, 292 Vugt, Pater F. van der, 1945, 239 Vulcanus, Bonaventur, 1938, 30 94 Vrijling, K. J., 1950, 147 Vrijman, J., 1950, 152 Vrijmetselarij, de, 1932, 209, 1935, 155 1934, 91 1943, 214 1941, 134 1948149. 1 vlg. 70 Biz. Vuuren, A. C. A. van, 1933. 258 Vuurtoren, de, 1946/47, 257 Vuurtorenweg, 1939, 278 Vuurwerk Malieveld, 1939, 303 Vuijtenbogaert, de heer, 1938, 132 Vuijtenbrouck, Hugo van, 1941, 1945, 120 1941, 66 1938, 240 Vyau, Laurens, Vygers, Alyda, Vijgh, A. D„ Vijgh, D„ 1937, 153 (nt.,1), 155 Vijgh van Ubbergen, Agnes, 1944, 18 (nt. 3) Vijver, de, 1932, 10, 1934, 129, 131 (nt. 1), 1936, 131, 150, 254 (nt. 1), 1938, 51, 53, 1943, 105 Vijver, Hendrick van de, 1941, 111 Vijver, Johannes van de, 1946/47, 215 Vijverberg, de 1934, 26, 127, 1936, 112, 157, 235, 239, 254, 255, 1938, 51, 145, 1939, 166, 189, 193, 1940, 50, 1945, 18, 1946147, 233 Vijverberg, Lange, 1932, 4, 11, 34, 1933, 101 Vijverbrouck, Wouter Jansz., 1945, 97, 99, 100 W

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 331