ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 327 54 40 26 80 72 47 48 50 25 46 1941, 134 1941, 134 85 55 50 35 Biz. 67 Wassenaar, Dirk van, 1950, 60, 67, Wassenaar, Filips van, 1942, 84, 98, 99 Wassenaar, geslacht van, 1937, 24, 1939, 259, 1950, 62 Wassenaar, heer van, 1934, 5, 125, 1939, 242, 247 vlg.. 1941, 148, 149, 1942, 90, 92 vlg., 1944, 68, 71, Wassenaar, heerlijkheid, 1937, 176, 1950, 25, Wassenaar, Huis, 1932, 12, 1934, 120, 1935, 7, 1939, 242, 244, 245 vlg., 1941, 151, 154, 166, 1942, 91, 97, 1950, 27, 51, 53, 60, vlg. Wassenaar, Jacob graaf van, 1937, 46, Wassenaar, Jacob Jan graaf van, 1937, 49, Wassenaar, Johan van, 1941, 179, 1942. 8, 84, Wassenaar, joncker van, 1937 Wassenaar, Marie van, 1939, 258, 1941, 180 Wassenaar, oude hof van, 1937. Wassenaar, jonkvrouwe Theodora van, 1937, Wassenaar, Unico Wilhelm graaf van, 1937, Wassenaar, vrouwe van, 1945, Wassenaar, F. H., 1932, 66, Wassenaar, baronesse van, 1937, Wassenaar, Carel George graaf van, 1937, 50, 51, 1945, Wassenaar, collectie van, 1942, BIz. Wapperom, metselaar, 1939, 49 Warenhuis, 1935, 163, 1939, 310 Warenhuis, middenstands, 1934, 184 Warmeskerke, jhr. Jacob Schroot heer van, 1934, 125 Warmoesmarkt, 1936, 193, 236, 240, 1945, 46 Warmoeziers, 1936, 153 Warmold Lunsingh, mr„ 1946147, 259 Warmond, 1946147, 64 Warmont, weduwe Jan van Duvenvoorde heer van 1934, 127 Warnars, N.V., P. L„ 1950, 163 Warnecke, dr. H. C. F. L., 1936, 305, 1939, 288, 194647, 252 1941, 134 Warneman, Hendrik, Warneman, Hendrik Wilhelm, Warneman, Nathan, Warnsinck, J. C. M., 1944, 217, 1946147, 247 Warong Djawa, Indisch restaurant, 1931, 64 (nt. 1) Warre, Clais van, 1939, 145, 148, 149, 151 Warre, Jan van, 1939. 148, 149, 151, 154 Warre, Zanne van, 1939, 148 Warren, mr. dr. A. J„ 1938, 255 Warren, Katherijn Jans- dochter van, 1937, 39 Wartena, ds. J., 1935, 160 Wassenaar, 1932, 174, 1933, 11, 1934, 7, 8, 1938, 233, 1939, 255, 256, vlg., 1942. 89 (nt. 2), 166, 1943, 22, 25 vlg., 1944, 89, 1946147, 124, 142, 1948149, 1 vlg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 334