332 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 1 Biz. 1 90 79 62 44 33 62 68 Weve, de heer, Wevering, Cornells, Weversplaats, 1933, 136 1933. 252 Westerlo, Lucas Lubertus, 1950, 102 1933, 269 1936, 95, 1946/47. 67, Wetgeving, eeuwfeest invoe ring burgelijke, 1939, 305 Wettum, gedelegeerde van, 1933, 211 1942. 35 1941, 135 1936, 201 Weyand, J„ 1938, 231, 1940, 134, 1946/47, 248, 1948/49, 169 W. A. M„ Westerpad, Westhoeve, Westland, 1931, Wieck, Clara, Wied, prins van, 1931, 29, 1937, 182 Wied, prinses van, 1931, 29 (nt. 1) Wied graf zu Isenburg Kri- chinge, vorst van, Wiegers, Jan, 1934. 68 1950, 119 1950, 119 Blz. Weydepael, Hermanns, 1941, 140 Weijerman, A. W. E„ 1931, 220 Weygand, muziekhandel, 1940, 157 Weygers, dr. J. K. W., 1933, 275 Weijgman, S„ 1938, 195 Weylant, Cornells Louys, 1934, 71 Weylant, Louys, 1934, 115 Weijman, Saartje, 1939, 296 Weyneckom, marktschipper, 1937, Weyntgen, weduwe Egbert de smit, Weytland, H. W., Weytland, L. A. A., Weytsen, Anna, 1941, 170—172, 178 Weytsen, heer van Brand- wijck, Quintijn, 1934, White, gedelegeerde, 1933, 184—186 Wiardi Beekman, H. B., 1944, 204 Wiardi Beekman, mej. ds. W. S., 1932, 195, 1939. 288 Wichers, jhr. E. G., 1934, 177 Wichers, geb. J. Lunsingh Tonkens, L., 1950, 118 Wicquefort, J. de, 1940, Widerholt, Georgius Rey- naert, 1945, 106, 107, 131, 133 Widerholt, Johan David, 1945, 107 1940, 160 Westerman, Johanna, 1934, 173, 1937, 194, 1945, 279 Westerman, W. M„ 1944, 208 Westermann, dr. J. C„ 1937, 175, 1943, Westermolens, de, 1932, 9, 1936, 781, 188, 1946147. Westerouen van Meeteren, 1945, 273 1943, 91, 92 1939, 112 39, 1933, 253, 263, 1934, 166, 177, 7936, 39, 103, 106, 107, 169, 170, 212, 1943, 33, 34, 68, 70, 71, vlg., 1944, 46, 1945, 223, 1946147, 50, Westlandsche Stoomtramweg- Maatschappij, 1932, 173 201 Westmaas, W. F„ 1948/49, 182 Westmolenweg, 1938, 80 (nt. 1) Westpoort, de, 1945, 210 Westreenen, Alida van, 7950, 125 Westreenen van Tielland, baron van, 1942, 27, Wetering bijgenaamd de Rooy, de heer van de, Weteringkade,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 339