ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 333 Wildernis, de, 87 72 Wiesbaden, Wiessing, H. P. L„ Wigersma, B., Wiggers, Derk, 92 20 18 14 94 30 9 9 W ilhelminagalerij Wilhelminastraat, 64 63 Wiic, Deric van, Wiic, Zibrant van, 211, 1950. 175 Wilhelmina van Pruisen, 1933. 139, 1948/49. 151, 152—154 1937, 53 1946/47, 233 Biz. 1933, 275 1933. 105 72 1950, 137 1931. 232 1945. 227 1933. 269 Wilhelmina, koningin, 1932. Ill, 185, 1940, 8, 1945, 13, 232, 233, 237, 1946/47, 237, 254, 275, 1948149, 210, 1950, 3, 4, 138 Wilhelmina, prinses, 1932, 56, 1948/49, Biz. Wiel, ds. J. v. d., 1945, 279 Wielant, Cornells Loeysz, 1945. 134, 135 Wiele heer van de Werve, jhr. Jacques van der, 1937. 40, 1944. 95, 1946147. 81 (nt. 57), 155, 156, 162 Wiele, Johanna van der, 1937. 40 Wielheesen, Hermannus, 1937, 84, 91—93, 100, 144 Wielick, Martina Maria van, 1950, Wieling, wed., 1941, Wielmakers, 1936, 4, 14, 23, Wieniawsky, Henri, 1940. 183—185 1931, 226 Wientjes, ds. E. J., Wierda, ds. H. W., 1946/47. 261, 269 Wieringa, de heer, 1943, 228 Wieringa, H. C. W. F., 1946/47, 250 Wieringa, mevrouw, 1948/49, 205 Wieringa, ds. W. H., 1933, 272 Wieringen, A. G. van, 1934, 169 Wieringen, Cornells Wild, Derex de, Wild, gebr. de, Wilde, Everhardus de, 1939, Wilde, E. L. de, Wilde, H. de, Wilde, dr. M. J. de, Wilde, S.J., dr. U„ Wilde, dr. W. J. de, 1931, 232, 1945, 292 Wilde, wethouder de, 1931, 237 Wilde, wijkgebouw dr. W. J. de, 1934, 175 Wilde Zee, boerderij de, 1942, 183, 184 (nt.) Wildeman, M. G., 1937, 187, 1939, 216 (nt. 2) 1938, 226, 1939. 246, 249, 265, 1942, 93, 95, 96, 1944, 68, 72, Wilding, L., 1943, 203, 205, 207 Wildt, Susanna de, 1938, 117 Wilgefortis, een heilige maagd genaamd, 1936, 62, Wilgefortispolder, 1936, Wilhelm Frederick graaf van Nassau, 1942, 54—56 Wilhelmina Carolina, prinses, 1942, van, 1942, 13 Wieringen, H. van, 1950, 142 Wiersinga, ds. W. A., 1946/47, 268 Wierts, J. P. J., 1937, 182, 1945. 285, 1946/47, 1931. 1934. 164 1932, 170 1934. 169 Wiggers van Kerchem, Carel Frederik Wilhelm van, 1941. 1943. 16, 1943.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 340