ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 336 Biz. 19 23 24 61 19 40 40 wed. A. A., Wiselius, de heer, Wiskerke, Jan van, Wissche Jacobssoen, 88 25 68 Wimmenum, heer van, 1940, Winden, biersteecker van, 1948149, 54 Winden, Maarten van, 1944, 126, 127 1936, 1937, 1934, 160, 1935, 152 Wish, heer van, 1940, 66 (nt. 4) vlg. Wisdom-Smidt, A. B., 1935, 165 Wisdom-Smidt, mevr, de 1932, 208 1946147, 25 1940, 33 1936, 164 Wintgens, W. C. B., 1932, 74, (nt. 1) Wirtsz, Carel Lod. Wilhelm, 1950, Wirtsz, Fred. Joh. Gerard, 1950, 19, Wirtz, Carl, 1940, 200 Wirtz, F. J. H., 1950, Wirtz, Fred. Johan Xavier, 1950, Willemspark, Willemstad, Willemstraat, Willemsveen, Willes, mevrouw, Willes, A. D. de, Willes, N. van, Willet, Henry, Williams, rev. H. M., 1946147, 259 Willibald, zuster, 1932, 206 Willibrordparochie, St., 1950, 169 Willigen, A. van der, 1933, 102 Willigen en Zonen, J. van, 1939, 307, 1945, 222, 1948149, 216 Willinck, Jan, 1941, Willinck, Willem, 1941, Willms, Wilhelm, 1940, 142, 152, 153, 172 Wilna, Willem van, 1936, 65 Wilno, D. P„ 1937, 12 Wils, Jan, Wils, pastoor Ign., 1933, 273, 1948149, 187 1933, 144 1948149, 202 Wilson's limonadefabrieken, 1948149, 202 77 1933, 261 1946/47, 245 1945, 131 1944, 24 Winden, Mathijs van, 1948149, 70 Windt, Gerard, 1950, 171 Wingaerden, Cath. Sophia van 1946147, Winghe, Philips van, 1938, Winkel, notaris Op de, 1935, Winkel, ds. A. B. te, 1932. 189, 1945, 242, 251, 253 Winkelgalerij Laan v. Meer- dervoort, 1936, 303 Winkelruiten, 1934, 161 Winkelsluitingsverordening, gewijzigde, Winkler, Johan, Winsheim, kapitein, Winter, Marckius de, Winsen, N. S. van, 1937, 101, 103, 145 (nt. 1) Winter, regierungsraad, 1932, 57 Winter N. Szn., P. van, 1937, 145 (nt. 1), 146 (nt. 1) Winteroy Jr., Willem van, 1945, 205 Biz. Willemsorde, militaire, 1945, 251 1935, 82, 126 1935, 43 1943, 125 1950, 76, 77 1938, 152 1933, 97 1945, 48 1933, 108 Wils en Zoonen, Wilson, H. G., 1: N.V., Wilsveen, 1950, Wiltenburg, 1934, 4, 5, (nt. 1), 1946147, 51, 59, Wilthemdoen, Heynrick Vrancken alias, 1934, 103, 105 Wimbledon, stoomschip, 1931, 146 96

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 343