ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 339 Biz. 36 81 64 1945. 240 51 Wijk, F. van der, Wyckerheld Bisdom, colaas Gerard, Wijdings-diensten, 46 51 90 51 Biz. 1948/49. 109 1933 112 1933, 131 Wouter, Woutersz., 1945, 210, 212, 213, 215 Wouters, I. A. F„ 1935, 148 Wouterslaantje, 1943, 22, Wouw, Abraham Selkaerts van, 1941, 134 Wouw, Coman Jacob van, 1939, 179 Wouw, Cornelis Jacobsz. van 1939, 179 Wouw, Jacob Corneliss van, 1939, 172, 173, 179 Wouw, Jan Jacobsz. van, 1939, 179 1941, 134 Wyck, F. A. van, Wyck, Jacobus van, Wyck, J. J. van, 1933, 112, 1934, Wijck, mr. Wouter van, 1934, Wijck, jhr. H. M. van der, 1933, 276 Wijck Woutersz., Wouter van, 1936, 127 Wijckaert, P. F. Phil., 1948/49, 106 mr. Ni- 1950, 117 1939, 301 Wijel, Aefgen Stalpaerts van der, 1934, 125 Wyel, Anna van der, 1950, 37 Wyelandt, Cornelis, 1939, 127, 169, 174, 177, 178 182, 186, 189 Wyelant, Loeys Jansz., 1934, 114, 1939, 182 Wyele geseyt Stalpart, Franchoys, 1950, Wyeringen, Dirck van, 1934, Wyeringen, Vincent van, 1934. Wyeringen, Vincent Fransz. van, Wijfkens buys, Wijk, A. van, Wijk, P. van, Wijk, P. M. van, Wouw, mevr, van, Wouw, Nicolaes van, 1938, 116 (nt. 1) Wouw, procureur van, 1941, 126 Wouwerman, Ph., 1933, 65, 95, 123, 1942, 19, 22 Wouwstraat, van, 1940, 216 Wright, dr. Hamilton, 1933, 210 Wtenbogaert, ds., 1945, 191, (nt. 1) Wttwael, doctor, 1938, 126 Wuite, emeritus predikant, C - Wuite, Jzn., ds. G., 1936, 295, 1945. 248 Wuitehuis, 1939, 306 Wiilcknitz, Caret August baron von, 1935, 74, 92, 93, 100 Wulfsen en Wulfsen, firma, 1950. 179 Wurtemberg, prinses Sophie van, 1944, 215 Württemberg, Friedrich Lud wig van, 1938, 218 Wurzbach, A. von, 1932, 52, (nt. 1) Wybrandi, Ybeltje, 1945, 275 Wyck, A. van, 1933, 131, 1934. 1934, 1946/47, 264 1950, 171 1950, 160 Wijk IV Ned. Herv. ge meente, 1932, 170 Wijk, dr. W. E. van, 1931, 202, 1934. 183, 1944, 218 Wijk en Zoon, Frans van, 1950, 160 1938, 245

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 346