340 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. 18 40 I 74 69 54 35 Wijmenga, ds., Wijn, H. van, Wijkgebouw Sion, Wijkhuizen, J„ 99 72 72 12 Wijnman, firma S„ Wijntappers, Wijnveld, mr. dr. J„ Wijngaerden, heer van Benthuysen, jhr. Jacob van, 1946/47, 227 Wijnants, Daniël, Wijnants, Jacobus, Wijnbeek, inspecteur, Wijndalermeer, het, 1939, 239, 1946/47, 163, 1950, 72, Wijndels de Jongh, leraar, 1932, 122 1937, 180 96 Wijngaarden, heer van Benthuijsen Wijngaerden Ruybroek en Palesteijn, jhr. Carel van, 1945, Wijngaerden, heer van Heeraertsbergen Aerts Westkerck etc., jhr. Bru- minck van, 1946/47, 206 Wijngaerden, heer van Wassenhove, jhr. (Gijs- brecht),van, 1937, 121 Wyngaerden, heer van Ysel- monde, Floris van, 1932, 34 Wijngaert, Frank van den, 1950, 143 Wyngen, ds. W. van, 1946/47, 258 Wijnhaven, 1946/47, 234 Wijnhoutsz Frisius, Simon, 1937, 174 Wynmalen, dr. Th. Ch. L., 1933, 118 1945, 232 1936, 152 1950, 166 Biz. Wijngaerden, mr. Floris Oem van, 1934, 120 Wijngaarden, de heer van, 1939, 123 Wijngaarden, Jacob van, 1934, 118, 1945, 207 Wijngaerden, Jan Oem van, 1934, 125 Wijngaerden, weduwe Johan van, 1934, 125 Wijngaerden, jonkvr. Johanna van, 1934, 121 Wijngaarden, president van, 1945, Wijk, dr. W. van der, 1945, 225, 260 Wyker Slooth de Weerde- steyn, J. B. L. C. Ch., baron de, 1937, 183 Wijkerslooth de Weerde- steijn, R. de, 1950, 139 Wijkgebouw Eltheto, 1933, 273 Wijkgebouw, Ned. Herv. gemeente, 1932, 188, 204, 1938 246 1934, 181 1950, 184 Wijkvereeniging „Uw Ko ninkrijk Kome”, 1945, 255 W ijkverplegingsgebouw Kon. Sophiastraat, 1932, 198 Wijlen, Maria van der, 1935, 29, 36 1933, 269 1933, 134, 1937, 1939. 1939, 1939, Wijnen, dr. H. P., Wijnen, mr. Hugo van, 1934, Wyngaerden, Abr. van, 1937, 67, Wyngaerden, Cornells van, 1934, 43, 54, 1940. Wyngaerden, huis van Dirck van, 1932, Wijngaerden, joncvr. Eme- rentiana van, 1935, 29, 30, 1945. 23, 1946147, 206

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 347