ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 343 Biz. 70 79 11 22 70 Zonneveld, J., Zilverschoonstraat, Zilversmeden, Ziekenhuismeesters, Ziekenhuizen, Haagsche Gemeente-, 7933, 251, 1948/49, 168, 1950, 143, 156 Biz. Ziekenverpleging Duinstraat, 1948/49, 194 Ziekenverpleging, Ned. Bond voor, 1931, 220 Ziekenverpleging, wijkgebouw Loosduinsche wijk- en, 1945, 241 1942, 100 1944, 49 (nt.) 1943, 18 Zeppelin, luchtschip graf, 1933, 263 Zeven-getijden meesters, 1936, 41, 55, 56, Zevender, jhr. Frederik van, 1938, 123, 1946147, 224, 227 Zevender, jkvr. van, 1938, 123 Zevender, heer van Kenen- burgh, jhr. Otto van, 1945, 49, 1946/47, 227 Ziegler, Franz, 1945, 242 Zieken, het, 1934, 109, 1936, 50, 95, 97, 169, 186, 198, 222—226, 229, 233—235, 1937, 16, 1939, 122, 162, 1944, 195 Ziekendienst, 1948149, 182 Ziekenfonds Ned. Mij. dei Geneeskunde, alg. afd., 1945, 247 Zoetmulder, A. J., Zollevelt, terrein, Zomerghem, heerlijkheid, 1935, 13 Zomerhof, 1939, 278 Zomerweg, 1939, 278 Zon, Jac., 1933, 257 Zondag, notaris J. C., 1945, 271 Zönegrenzen bij Genêve, 1931, 147 Zondagscholen, 1937, 191 Zondagschool Bezuidenhout, 1937, 191 1945, 249 Zier Jansz., Zieren, Heijl, Zierikzee, Ziesenis, Johann Georg, 1948'49, 160, 161 Zilcken, Ph., 1931, 208, 1933, 251 Zillesen, F. C„ 1932, 70—72, 74, 77, Zillesen, mr. H., 1932, 69, 1935, 170, 1940, 26 vlg., 1945, 243 1931, 194 1936, 19, 24, 27, 30, 1950, Zimmerman, ortscomman- dant, 1948/49, 20 Zinzendorff, baronesse van Bylandt, gravin van, 1943, 147 Zoelen, baron de, 1948/49, 159 Zoete de Laecke geseyt Hauthain, Willem, 1942, 54, 55 1946/47, 238 1946/47, 58 Ziekenfonds, Nuts, 1948/49, 169. 198 Ziekenhuis, Academisch, 1948/49, Ziekenhuis H. Joannes de Deo, R.K., 1934. 168, 1948149, 209 Ziekenhuis, Juliana Kinder-, 1936, 303, 1946/47, 257, 279 Ziekenhuis, Nebo, Gerefor meerd, 1948/49, 191, 1950, 177 Ziekenhuis Rodekruis, bazar, 1948149, 177 Ziekenhuis, Slijkeinde, 1932, 18 Ziekenhuis „de Volharding", 1945, 231 Ziekenhuis Zuidwal, Gem., 1948/49, 206 1936,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 350