1 4 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 346 Biz. Zijlwatering, 82 Zijdewind, Zwollo, F., Zwijndregt, J. van, Zybrant Oudziersz., Zijde, de, Zijdekramers, Zydensrust, hofstede, Zijdeweg, Zijdwin, Zijer Janssoen, Zyer Maertsz., Zyer Zyersz., dr. B. L„ 1948149 181 1943, 50, 52, 1946147. 161 Zyvaert Jacobsz., 1939, 145, 148 Zylker, Jan Freerks, Zijlstra, mr. Zwieten, heer van Ame- rongen, Willem, 1938, 121, 122 Zwitsers van Bern en Thun, 1948149, 196 Zwitsersche huis, 1943, 32 (nt. 1) 1932, 96, 122 1950, 172 1944, 51 1939, 115 1936, 23 1941, 183 1941, 152, 160, 162, Ï944, 64 (nt. 1), 184, 1950, 1939, 232, 241, '(nt. 1), 261, 1941, 155, 1943, 55, 62, 1950, 31, 34 e.v. Biz. 1940, 39 1942, 102, 103 1934, 40 1934, 115 Zijl, Jacob Evertsz. van, 1945, 206 Zijl- of Wassenaarsche watering, 1944, 182, 184, 196, 198 1950, 137

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 353