ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 33 Biz. Alijt Heinricxz., en 72 Altena, Huybrecht, Altena, kasteel van, gen, Bertha van, Amerongenstraat, Alsche, George Frederik, 1943, 202 (nt. 1) Alsche, drs. W. J., J. Th., Altorf, J., Altorf, J. C„ Alvares, Fernando, Alvares, Henrico, Alvares, Isaacq, Alvares, monsieur, 92 57 54 1931, 194 Amerongen, mr. 1943, 202 (nt. 1) Altaar, Sint Crispijn en Crispiaen, 1936, 61, 145, 153 Altaar, Sinte Katherinen, 1939, 150 1936, 153 Biz. 1945, 50, 1946147, 226 Alijt IJsbrant Janszoon wed., 1950 Amalia, prinses, 1942, 12, Amaliastraat, 1931, 59, 1937, Amandelstraat, Ambachtsschool, De, 1932, 93, 205, 1948)49, 218 Ambachtsschool, Christelijke, 1934, 169, 1935, 168 Ambachtsschool, R.K., 1932, 179 Ambassadeur van China, 1950, 184 Ambassadeur van Frankrijk, 1950, 173 Ambassadeur van de Ver. Saten v. Amerika, 1948149, 177, 1950, 173 Amberbos, Marie Rachel d’, 1933, 121 Altaar, St. Pieters, Altaar, St. Sebastiaan, 1936, 145, 149 Altaar, Sint Ursula, 1936, 61 Altaar, Soete Naam Jesus, 1936, 60, 115, 120, 122 Altamira, Don Rafael, 1931, 149, 1933, 225, 235, 236, 1937, 178 Altena, Diederik heer van, 1950, 57 1945, 206 1950, 57 Alting von Geusau, jhr. G. A. A., 1931, 11, 1935, 163 Alting von Geusau, jhr. 1945, 249 1937, 173, 1946)47, 242, 265 1950, 150 1931, 190 1931, 189 1939, 72 1931, 190 Alvares Corea, Imanuel, 1939, 68 Alvarez, jurist, 1933, 234 Alveringen, Maria van, 1945, 31, 1946147, 210 Alijd Jansdr., 1945, 120 (nt. 1) Alijdt Cornelisdr., 1944, 94 Ambt van Montfort Oppergelder, 1933, Ambtenaarsbond, bondsge- bouw Algem. Chr., 1945, 229 Amen, Adriaan, 1944, 67, 70, 72 Amen, Neeltgen, 1945, 194 Amen, Pieter, 1940, 58, 1945, 190, 193, 197 e.v. Amerikaansch-Mexicaansche geschil, 1931, 121 Amerongen, Catharina van, 1938, 122 Cornells van, 1934, 121 Amerongen, Elias van, 1938, 122 Amerongen, de Heere van, 1940, 113 Amerongen vr. van Ameron- 1938, 122 1932, 167

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 40