L 4 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 34 ■i Biz. Biz. 46 1934, 30 72 58 58 i 61 Andrees Geritsz., I 76 17 Andrees Jorisz., Andrees Pietersz., 1942, 1934, 1934, 1934, 1934, 1942, 60 50 86 15 51 Anna Bijnslaan, Anna Bijnsstraat, Anna Charlotte Amilia, Prinses, Anna Coenraetsdr., Anna Evertsdr., Anjema, Jan, Anjema, J. J., Ankerman, ds. mr. Ankersmit, J. F„ Amsterdamsche Bank, Amsterdamsche Veerkade, 1932, 9, 1936, 229 1931, 194 1945. 219 1940, 33 1932, 200 1945, 219 1948149, 84 Andrees Huybrechtsz., 1934, 85, 114, 117, 121, 1939, 176, 188, 1945. 103, 209 1934, 123 1934, 43, 1940, 55 1945, 275 1943, 13 1945, 203 1943, 1944, Andreoli, Frans, Andries Arntssoen, Andries Jacobsz., Andries Janssoen, Andries Michielsz., Andries de Smith, 1945, 103, 139 1950, 162 1950, 150 1932, 171 80 87 30 Ananasstraat, Andel, J. van, Andel, Jan van, Andel, drs. J. van, Andel, dr. P. van, Anders, Hendrik, Anderson, William, 1933, 23 (nt. 1) André de la Porte, G., 1931, 210 Andrea, Kees, 1950, 138, 179 Andreas Symonszoon, 1936, Andrée Wiltens, ir. H. M., 1948149, 215 1934, 88 Amersoyen, jonckvr. Magtheld van, Ameyde, weduwe Corn. Adriaenss van, 1934, Amiabel, Jacobus, 1935, 76, 107, 120 Ammers, Ghijskiin van, 1936, 71, Ammers-Kiiller, Jo van, 1939, 281 Ammunitiehaven, 1936, 215, 229, 233, 1939, 120, 131, 132 e.v. Ammunitiegracht, 1944, 177, 189 1939, 134 1943, 14 1941, 136 Ammunitiehuis, Amoers uten Briel, Ampt, A., Ampt, commissaris van politie, 1948149, 75, Amstel Guidijn van, 1945, Amsterdam, 1943, 18, 114 Amsterdam, mr. Fr. van, 1945, 208 1945, 31 Andriessen, Hendrik, Andriessen, W Andrieszoon, Michiel, Andryes Claesz., Andryes de Waecker, Angelo, Michel, Angeren, mr. dr. J. R. M. van, 1938, 254, 1946147, 258 Angnieta Cornelisdr., 1938, 122 Anhalt, Henriette Amalia prinses van, 1942, Anhalt-Nassau, Jan George II vorst van, 1942, Anhalt-Zerbst, prinses van, 1948149, 140 Anholt, Evert Harmansz van, 1945, 206 1945, 281, 292 1938, 51 1931, 214 1932, 172 Ankorven, firma M. G. van, 1948149, 207 1933, 247 1932, 168

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 41