ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 40 Biz. 11 Balen, mr. W. J. Balistraat, 36 1950, 158, 164 Balneavis, Henry, Balneavis, Rebecca, Balsemienlaan, Baltasar, de heer, Balfoort, A. M„ Balfoort, Dirk J., Bakker Korffstraat, Bakker Schut, dr. ir. F., Bakker, G. P., Bakker, H. P. J. M„ Bakker, Jan, Balen, van, Balen, C. L. van, Bakker, Maison, Bakker, R. H. J., Bakker, ds. T. A., Bakker, W., Baker, Allen, Bakhuis, ir. J. E. A., Bakhuis, J. M., Bakhuis, L. A., Bakhuysen-Schuld, Bakhuizen, H., Bakhuyzen, Julius v. d. Sande, 1932, 99, 105, 106, 119 1950. 139 1945, 248 Bakker Schut, ir. P., 1932. 176, 1934, 132 (nt. 1), 161, 1935, 151, 1937. 171, 1938, 235,1939, 280, 1944, 201, 1946147, 242, 1948'49, 172 Bakkers, 1936, Bakkersgilde, 1936, Balde, Pieter, Bale Jacob Pouwels, 1939, 152, 161 1942, 1945, 220, 1946147, 250 van, 1950, 139 Balen-Klaar, Mevr. F. S. van, 1932, 197, 1945, 261, 1950, 139 1937, 176 1932, 174, 1938, 153, 156, 1948149, 88, 202, 1950, 24 1943, 41, 1948149, 47, (nt. 1) Baljon, Zuster, 1936, 302 Ballon op het Malieveld, 1939, 187 1950, 114 1950, 114 1931, 193 1945, 54 Balthasar, Belgische Minister, 1939, 300 Balthasars, kaart van Floris, 1934, 10, 12, 18, 1943, 31, 32, 36 vlg. Balthasars weduwe, Mr., 1934, 128, 1945, Bam, Floris van, 1941, 180 Bam, Heer van Vryenhoeve, Cornelis van, 1941, 180 Ban, Joh. Alb., 1938, 197 10 7 1945, 80, 147, 148 Bakker, Bert, Bakker, G. J., Bakker, ir. G. J. T„ 1938, 245, 1945, 243, 246 1945. 235 1935, 171 1945, 285 Bakker-gedenkraam, Jan de, 1931, 206 1931, 63, 64 1931, 203 1945. 254 1938, 244 Bakker-van Bosse, Mevr., 1932, 206 1946147, 235 Biz. Baëza, A. V., 1948149, 170 Bagghaert, Luitenant, 1938, 139, 141 Bagijnestraat, 1932, 13, 1936, 48, 1939, 117 Bagijnestraat, Kleine, 1932, 168 Baireuth, Markgraaf Frederik von 1948/49, 154, (nt. 36) Bake, mr. C., 1933, 245, 1937, 179, 1938, 240 Bakels, mr. dr. R. S., 1931, 211, 1932, 134, 140, 142, 165, 1945, 281, 1950, 138. 139, 150 1933, 219 1934. 177 1945, 282 1933, 262 dr. A., 1933, 264 1933, 62

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 47