ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 41 Biz. 47 1934, 81 29 29 29 1 53 80 4 1934, 1934 1934, 8, 47 50 86 10 16 Bangert, P. L„ Bank, Centrale Arbeiders Ver- zekerings en 1931, 128, 1933, 203 1948/49, 99 1943, 231 1950, 121 1945, 22 1931, 196 1943, 1939, 1941, 140 Alckemade 1939, 167 Banelly, Bertelmien, 1936, 249, 250 1939, 301 Barneveld, ds„ Barneveld, Johanna Geertruijda van, Barneveldstraat, Barnier van Nymegen, Barnouw, dr., Barres, P., Barry, Jac. van gesijt van, Barry, Jacob van, 1937, 26—29, 55, 56 Barry, Jan van, 1937, 26, 28, 39, 55—57 Barry, Jan Jacobsz. van, 1937, 28, Barry, Jorys Jacobsz. van, 1937, 28, Barry, Katherijn Jacobsdr. van, 1937, 28, Bartelds, H., 1944, 218 1950, 1939, 304 1934. 3 1945, 271 1939, 193 1933, 241 1936, 154 Barge, Gouverneur van Curacao, Barger, ds., Barger, prof., Barkey, Mej. D. A., Barkey, ds. Nicolaas, 1950, 121, 122 Barkey Wolf, ds. A. Y., 1931, 229, 1948149, 175 Barlaere, Daniël Joostensz. van, 1934, 125 Barnadijten tot Heemstede, 1934, 121 1948149, 219 Banchem, mr. Johan van, 1937, 65—67, 69, 73, 80 Banck, mr. J. E„ 1931, 171 Bancken, Gerrit Jansz. van, 1934, 122 Bancken, Jan, 1934, 122 Bandy, tooneeljubileum Lou, 1945, 258 Biz. Barent Rickertsz, zie Barent Rijckaertsz., 1934, Barent Rijckaertsz zie Barent Rickertsz., Barent Rijckenss, Barent Symonsz., Barentse, huisvr. Gijsbert, 1945, 178 Deposito, 1937, 175, 181 Bank, Coöperatieve Boeren ken-, 1935, 166 Bank van Leening, 1936, 249, 251, 252 Bank, Nederlandsche, 1931, 20, 22, 25, 28, 29, 35, 38, 45, 55, 1937, Bank, Ned. Landbouw, 1942, Bank, Rotterdamse, Banken, drukte op de, Banweg, Baptisten Gemeente, Barbara Claesdr., Barbaraweg, St., Barbarengilde, St., Barbera wed. Ewout Matheusz., Barbera Hillebrandtsdr., 1934, 31, 70, 1939, 170, 179 Barbera Jansdr., 1934, 81 Barbosa, Ruy, 1933, 207, 208, 235 Barel, K. P. C. de, 1932, 38 Barendrecht, Willem van, 1934, 50 Barent Barentsz., 1934, 116 Barent Ottensz., 1934, 92 Barent Pietersz., weduwe, 1934, 109

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 48