I ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 44 73 92 81 Beekman, Joannes, 1939, 176 53 1945, 287 1948149 216 1937. 180 1942, 176 14 1941. 135 1948149. 214 1938, 152 1945, 53 Nicolaas, 1934. 150, 1945. Beeldsnijders, 1936, 4, 154 Behrens, dr. H. O., Behringzee, robbenvangst, in de, 1931, 121 Beichmann, 1931, 126, 1933. 235 Beieren, Jan van, 1950, 91 Beke Callenfels, dr. W. van der, 1945, 256 Bekink, F., 1948'49, 196 Biz. 1946147, 145, 150, 152, 1950, 28, Beekman, dr. A. A., 1935. 157, 1939. 211, 214 (nt.), 1943. 71, 1945, 283, 1948149, 181 Beekman, Hermanns Johannes, 1933, 1946147, 215 Beekman en Zoon, E., 1937, 184 1944, 141 1939, 270 1946147, 242 1940, 1935. Biz. Beelo, A., 1933, 118 Beemde, Claes van den, 1934, 78 Been, Adriaen van, 1945, 203 Been (de Bye), Mathijs, 1943, 45, 46, Beenakker, pastoor Jos. N. A., Beenhakker, H. F., Beer Portugael, generaal den, 1933, 191 Beernaert, 1931, 116, 128, 1933. 174, 177, 191, 203, 215, 224 Beesde, Jan van, 1943, 18 Beest, Abraham Leendertss van, Beest, Sybrant van, 1932, 24, 1942, Beets, Cornells, Begeer, C. J. A., Begraafplaats, Islamietische, 1933, 276 Begraafplaats, Israëlitische, 1944.43 (nt. 1) Begraafplaats Kerkhoflaan, R.K., 1931, 208 Begraafplaats Nieuw Eyken Duinen, Begraafplaats, R.K., Begrafenisonderneming Innemée, 1948149, 182 Begrafenis Onderneming „Simplicitas", 1938, 241, 1948149, 182 1938, 121 Beekmans, Joh., Beektiend, Beel, dr. L. J. M., Beelaerts, Geertruyt, 1940, 91 Beelaerts, mr. Paulus, 1935, 70 Beelaerts van Blokland, 1933, 171 Beelaerts van Blokland, jhr. F„ 1935, 136 Beelaerts van Blokland, jhr. mr. F., 1934. 172 Beelaerts van Blokland, Frans, 1938, 120 Beelaerts van Blokland, Minister, 1931, 219 Beelaerts van Blokland, jhr. P., 1935, 57, 1936, 275, 1939, 281 Beelaerts van Blokland, jhr. dr. W. A. van, 1931, 192, 1932, 174, 1934, 3, 7, 146, 184, 1935, 1 e.v., 1936, 281, 288, 300, 1937, 173, 1945, 210, 1946'47, 51, 59—61 Beelaerts van Blokland geb. van Vredenburch, Agatha Maria van, Beeldemaker, C. G., Beeldemaker, mr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 51