ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 49 15 52 83 Bibliotheek, Gemeente, 1940, Beusekom, E. v„ Beveren, Aleyd van, Beijer, Jan de, Beyer, Pieter, Bibliotheek, Engelsche, 1946147, 267 4 Bevolkingsbeweging, Bewaarschool, Ned. Hervorm de, 1931, 215, 1932, 207 Bewind, Intermediair Admini stratief, 1933, Bey, Egyptische zaakgelas tigde Khahil, 1945, 249 Beyer, Catharina, 1941, 182 Beyer, Gerrit, 1937, 84, 91, 94, 154 1942, 7 1942, 38 (nt. 1) Beijeren, Abram van, 1932, 124, 1948149, 165 Beyeren van Schagen Heer van Heenvliet, Jacob Frede rick van, 1936, 50, 1945, 58, 1946147, 230 Beyerinck, 1943, 225 Beyerinck, hoofdingenieur, 1932, 84 Biz. Beusecum, Wouter van, 1941, 142 1944, 202 1939, 187 Beveren, Christina van, 1938, 120 Beveren, Ernestina Geertruy de, 1938, 116 Beveren van de Vere, heere van, 1945, 170 Beversluis, M., 1939, 282, 1944, 204, 210, 215 Beverwaert, heer van, 1940, 90 Beverwijk, 1935, 14, 16 Beverwijk, Everhard, 1931, 227 Beverwijk, geneesheer van, 1933, 52 Bevilaqua, jurist, 1933, 225 Bevolking van 's-Gravenhage, 1946147, 242, 1948149, 114, 1950, 136 1934, 161 gouwen, A. J. J. Beyersbergen van wen, André, 1945, 280 Beyersbergen van Henegou wen, C. J., 1939, 294 Beyersbergen van Henegou wen, H. J. L„ 1948149, 177 Beyma thoe Kingma, jhr. mr„ C. H. van, 1946147, 262 Beynen, dr. L. R., 1932, 87—89, 99, 1939, 12, 13, Beysens, L. H. S., 1937, 188, 1948149, 178 Bezem, de, 1934, 178 Bezetting, Duitsche, 1946147, 241 Bczuidenhout, 1932, 8, 23, 24, 26, 32, 83, 1940, 41, 1943, 55—57, 85, 125, 1944, 50, 86, 178, 1946147, 67, 241, 1948149, 25, 194, 1950, 48—50 Bezuidenhoutsche brug, 1932, 22, 1944, 189 Bezuidenhoutsche polder, 1943, 101, 1950, 95 Bezuidenhoutsche vaart, 1944, 182 Bezuidenhoutsche weg, 1936, 255, 1939, 115, 143, 181, 232, 1941, 152, 154,1946147, 44, 45, 1950. 30, 31, 82, Bibliotheek der Academie, 1932, 135, 136 Bibliotheek, Dillenburgsche, 1933, 116 Blz. Beyersbergen van Henegou wen, A„ 1934, 183 Beyersbergen van Henegou- 1950, 168 Henegou-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 56