ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 56 58 80 19 Boll, Jacob, Bolland, advocaat, Bollandlaan, Bon, G. P., Bon Jour, de heer, 18 60 84 45 1932, 161 8 79 Biz. Bonaparte, 1946147, 24 Bonaparte prins van Canino, Lucien, 1933, 85 Boncour, Paul, 1933, 233 Bond, Anti-Vivisectie, 1932, 202, 1938, 248 Bond „de Bezem”, Fascisten, 1932, 194 Bond van Chr. Oratoriumver- enigingen, Kon., 1939, 304 Bond van Dienstplichtige Onderofficieren, Nat., 1939, 310 Bond, Haagsche Pensionhou ders, 1932, 198 Bond, Haagsche en Schev. af- deeling Ned. Vrouwen, 1937, 190 Bond, Haagsche Voetbal, 1935, 175 Bond voor intellectueele blin den, 1934, 169 Bond, Katholiek-Democra- tische, 1934, 168 Bond, Katholieke Nederland- sche Boeren en Tuinders, 1942, Bond, Kon. Ond. Off. Scherm, 1932, 193, 1938, 241 Bond van Koor-Dirigenten, 1933, 264 Bom, Frans Aertsz., Bom Jr., H. G., Bom, Jan Aertsz. Alias, 1934, 86 Bom, Jan Jansz., 1934, 83, 84, 101 Bombieri, Enrico, 1950, 165 Borners, mr. A. C. M. J., 1946147, 278, 1948149, 177 Bomert, P. C., 1931, 230 Bomme, mr. Leendert Nicolaas, 1950, 122 Bomme, Leonard Nicolaas, 1950, 122 Bommel, 1943, 9, Bommel, J. K. W. F. van, 1945, 234 1945, 227 1940, 106 Biz. 1934, 70, 7 1937, 156 1946147, 235 Bollard, Catharina Elisabeth, 1950, 114 Bollard, mr. Hendrik Abraham, 1950, 114 1950, 114 1935, 121 1934, Bollard, mr. Sibout, Bollé, de heer, Bollen, Marie, Bologna, Giovanni da, 1937, 16, Bolomey, B., 1933, Bolomey, Benjamin Samuel, 1948149, 158 (nt. 44) Bolomey, ir. J. G.W., 1946147, 276 Bolomey, schilder, 1937, 94, 107 Bolt, zuster T., 1945, 277 Bolten, dr. G. C„ 1945, 219, 256 Bolten, J. C., Bom, Arent Fransz, 1937, 7, Bom, Claes Jansz., 1934, Bom, Dirck Lambrechtsz., 1934, 1934, 1933, 246 Bond, Ned. Christen vrouwen-, 1939, 312 Bond, Nederlandsche Typo grafen, 1932, 202 Bond, Nieuw Malthusiaansche, 1932, 207, 1934, 170 Bond van Onderofficieren, Kon. Nederl., 1939, 310 Bond, Toonkunstenaars, 1940, 212 Bond Vrouwenkiesrecht, Wereld, 1937, 183

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 63