ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 57 79 81 1939, 94 34 53 Bonder, H., Bondt, Clara de, Bonefaes Maertsz., Bonistraat, Boomplantdagen, Boomvalken, 15 88 de, Bonsma, H„ Bontwerkers, Bootsma, ds. Js., Boote, Elisabeth, Bootere, Gijsbrecht de, Booth, generale Evangeline, 1945, 231 1933, 265 1950, 121 Booij, mevrouw, Booij, Cornelia de, Booy, W. Th. de, Bop, Jan, Bor, geschiedschrijver, Biz. 1939, 300 1931, 1934, Bordes, T. C. de, Bordes, W. G. de, Bordewijk, F., Borduurwerkers, 10, 12, 19, 153, 154, (nt. 1) Boreel, jhr. A., 1942, 35 Boreel, Agnes Anna Maria Henrietta, 1950, 123 Boreel, jhr. G. S„ 1938, 121 Boreel, jkvr. Jacoba Marga- reta Maria, Boreel, mevrouw, Boreel, jhr. W., Boontjesmolen, Boot, Dirck, Boot, mr. Dominicus, 1934, 39, 41, 120, 1940, 56, 57 Boot, Martina, 1939, 129 Boot, weduwe mr. Vrancke, 1934, 44, 78, 1940, 52, Biz. Bond tot vrijmaking der Ned. Herv. Kerken, Gerefor meerde, 1932, 193 Bond, wed., 1941, Bond Woningbureauhouders, 1936, 293 1944, 167 1941, 82 1934, 112 1948149, 21 Bonneterie, de, 1931, 64, 1941, 142, 1945, 134 Bönninghausen, R. H. S. M. van, 1931, 215 Bons, mr. Francois Benjamin 1941, 80, 1938, 230 1936, 12, 19, 154 Bonzer, Geerlof, 1941, 101, 1945, 88, 172, 176, 180, 195 Bood, Henk, 1950, 182 Boodegem, Jan Francois van, 1944, 57, 59, 81, 1950, 103 1934, 10 (nt. 1) 1931, 224 1946147, 262 1944, 214 Boom, mr. G. H. B. van den, 1946147, 257 1946147, 259 1945, 232 Boon, Cornelis Heinricxs, 1936, 45 1948149, 37 1934, 149 Bootsma, ds., Boott, Debora Aletta, Booven, Henri van, 1931, 201, 210, 1932, 171, 1933, 248, 1934, 162, 1935, 153 1939. 73 1946147, 113 1935, 161 1941, 141 1936, 40 Bor, Pieter, 1932, 22, 1934, 135, 137, 138, 140, 1939, 129, 171, 1945, 105, 175, 184, 186 (nt. 1), 191, 192, 1946147, 233 Borchman, Everard, 1939, 95 Bordas, B„ 1941, 127, 129 Bordes, mr. Boudewijn de, 1945, 1931, 225 1938, 247 1946147, 243 1936, 4, 1942, 76 1945, 53 1948149, 181 Boreel douairière Fagel, Maria, 1942, 76 Boodt, mr. Adriaen, Boogert, H., Boom, firma H. ten, Boom, dr. H., Boom, A van den,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 64