ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 61 1934. 95 84 1950, 112 16 Brakman Jz. C., Brakman, ds. P., 1941, 1941. 70 70 1937, 188, 1939, 1931, 209 1946',47, 266 Bouwens, Aelbrecht, Bouwens Meusz., Bouwens de jonge, Hans, 1945, 209 1931, 207 1950, 134 Braat, L. P. J., Braat, N.V. Technische Han- delsvereniging, 1938, 121 Brackman, Claes Pietersz., 1945, 206 1945, 206 Boven, W. van, Bovenkerk, H., Bovenveenwatering, Bovetis, mr. Scipio, Bowen, Marjorie, Boxtel, van, Bouwen, mr. Jan, Bouwen Symonzoen, 1939, 158, 167 1937, 35 94 Brackman, Janneken, Brackman, Pieter Claesz., 1945, 206 Brackman, de wed. Pieter Claesz., 1945, 206 Brackman, Pieter Pietersz., 1945, 206 Braeckel, Aelbrecht van, 1939, 176 Braem, Frederik, 1941, 70 Braem, Frederick Maertsz., 1945, 158, 162 Braem, heer zie Trompert, 1945, Braem Maertensdr., Jannitgen, Braem, Tanneken, Brake!, Dirk Willem Hendrik van, Brakel, Jacob van, 1935, 106, 109, 117 Brakell, jkvr. van, 1942, 78 Brakel, Philip Jacob van, 1950, 112 Brakhoven, Frans van, 1941, 130 Brakman, dr. C., Biz. Braakman, A. H. W„ 1945, 271 Braam Honckgeest, A. Q. van, 1945, 284 Braam van Vloten, ir. P. van, 1932, 181 Braamkamp, Gerrit, 1933, 67, 123 Braamstraat, Verlengde 2e, 1931, 194, 197 1944, 213 Bouwhuis, P. ten, Bouwknecht, E. A., Bouwmaatschappij Habo, Haagsche, 1950, 154 Bouwman, N. A., 1931, 200, 227, 1935, 158, 1945, 218, 259 Bouwmeester Jr., Louis, 1932, 171, 207 Boven, Thomas Cornelisz van, 1934, 94, 1936, 305 1950, 143 1950, 66 1934, 125 1931, 200 1935, 49 Boyer Heer van Beaulieu, Pierre, 1944, 7, 8 Boza Aizcorbe, Ricardo, 1945, 220 B.P.M., 1950, 164 B.P.M., gedenkplaat voor oorlogsslachtoffers van de, 194SI49, 195 Braak, Cath. Maria Christina van der, 1950, 16 Braak, dr. J. W. G. ter, 1939, 309 Braak, Menno ter, 1937, 173, 1939, 281, 1944, 202, 210, 211, 1946147, 9, 237, 238 243, 244, 1950, 139 Braakensiek, Charles, 1946147, 277 Biz. Bouvy, J. M. L., 1937, 173 Bouw- en woningtoezicht, 1931, 212 1945, 33

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 68