ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 63 Biz. Biz. 24 36 Brent, bisschop, 1933, Breur, Willem, Breur, wed. Willem, Breevoort, Johanna, Breitenstein, dr. H., Bremmer, H. P„ 14 36 82 Brengen, Gerrit, Brenier, gedelegeerde, Brenninckmeyer, C. en Breugom, P., Breukelman, mr. Breckenheimer, theater-deco- rateur, Breda, Breda, kasteel van, Brederode, Adrianus, Bressers, Charles, Brester, dr., Breughel, Breughel, Fluweelen, 1931, 188, 1933, 65, 95, 123, 1942, 18, 20 1935, 169 dr. J. B„ 1931, 214 Breul, Maarten van den, 1945, 82, 83, 159 Breur, mr. Adriaen, 1945, 34, 1946)47, 212 1946147, 212 1945, 34 Breedstraat, Breedvelt, L. H. F., Breemen, Nicolaes van, 1941, 110, 111 Breemen, dr. P. J. van, 1938,31, 60,1939, 208,1940, 36, 1941, 143, 156, 1942, 37, 86, 1943, 22, 1944, 34, 1945, 168, 1946147, 38, 1950, 25 BreemenKruyt, N. J. C. van, 1948149, 47 1950, 1932, 1933, 1941, 128 Brederode, Hans Wolphert' heere tot, 1945, Brederode, Anna van, 1935, 32, Brederode, jonker Frans van, 1940, 29 vlg. Brederode, graaf Hendrik van, 1935. 28, 1945, 24 Brederode, Johan van, 1941, 115 Brederode, Joris bastaert van, 1942, 83 Brederode, notaris, 1945, 192 Bredius, Abraham, 1941, 135 Bredius, dr. A., 1932, 48, 124, 1933. 103, 107, 108, 1936. 284, 295, 1937, 18, 1940, 6, 1942, 35, 1944, 1, 2, 1946147, 244, 269 Bree, J. B. van, 1940. 149, 150, 152, 169 Breeckhout, Arent Pietersz., 1934, 48, 1939. 174, 182 Breeckhout Cornells Arienss, 1939, 182 1938, 45—49, 54 1945, 282 Breems, ds. D. den, 1939, 292, 1945, 272 Breen, leraar van, 1932, 122 Breesnee, mej. mr. G. H. C., 1948149, 118 1937. 184 1932, 184 1937, 173, 2944, 206,1945, 262, 1946147. 239, 271, 1948149, 166, 168 Bremmer, Rudolf, 1938, 231, 1944, 213, 1950, 150 Brender a Brandis, prof. ir. G. A., 1931, 215, 1933. 271, 1937, 98, 1945, 240, 1946147, 247, 279 1933, 266 1933. 211 A., 1934, 161 1933, 210, 214 Brese, Maerschalc de, 1933, 20 Bresler, octrooihouder, 1944, 147—149 1946147, 238 1943. 233 1942, 16, 17

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 70