ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 65 Biz. Biz. 76 53 91 19 Bronovo, oude, 79 164 93 71 Brouwersloot, Brown, Lewis, 98 26 93 12 1945, 29 1945, 206 1945, 231 26 93 van 1944, 210 1934, Brouck, Laurens Jaspersz van den, 1941, 71, 1945. 162 Brouwer, Adr., 1933, 108 Brouwer Ancker, 1936, 5 (nt. 1), 21 (nt. 1) Brouwer, J. L„ 1931, 235 Brouwer, schilder, 1942, 3, 18, Brouwersgracht, van 1948149, 206 1933, 267 1950, 182 1938, 75, 1944, 177, 189 1932, 13 1933, 250 Brown Scott, 1931, 156, 1933, 238 Bruck, dr. R., 1937, 20 (nt. 3), 22 (nt. 1) Briickman, Karel, 1937, 173 Bruegom, Dirck Heynrickz., 1934, 41, Bruesel, Katrijn Dericxe dochter van, Brueselaer, Pieter, Brug Dierentuin, Brug Laan Copes Cattenburch, Brug over de Schenk, Bruggeman, J„ Bruggen, Pieter van der, 1945, 112, 113 Bruggencate, A. D. ten, 1939, 281 Brugghen, mr. J. J. C. der. Brugman, Nicolaes, Brugmans, prof., 1936, 19 (nt. 1), 20 (nt. 1), Brugmans, prof. S. J., Bruier, Max, Bruining, K„ Bruining, Petronella, 1933, 1940, 135 1937, 191 1941, 104 Bruining, Sophia Maria, 1941, 104 Bruinix, Pieter, 1941, 82 N.V. meel- en, Broodoorlog, Broodprijzen, Broodrantsoen, Brosterhuysen, Brouard, Henrica, Brouart, Th., Brouck, Corstiaen Jansz. den, 1941, 71, 1945, Brouck, Ernestus Philipsz. van den, 1944, 7173, 77, 84, 87, Brouck, Jan Jasperss van den, 1941, 70, 71, 81, 1945, 84, 162, 164 Brouck, Johan van den, 1941, 58, 1944, Bronovolaan, Brons, S., Bronsraet, Abraham, Bronsraet, Gysbrecht, 1941, 129, 1945, 131, 132 Brood- en banketbakkerij Nederpelt, 1946147, 260 Broodfabriek, Haagsche, 1933, 260 Broodfabrieken de Zeeuw 1945, 257 1945, 231 1945, 221 1931, 1938, 1941, 1933, van Bronckhorst, Ida van, 1944, 94, 1946147, 73, 74 (nt. 41), Bronckhorst, joncheer Pieter van, 1934, Bronckhorst, Willem van, 1934, Bronckhorst heer van Bleys- wijck, Laurens van den, 1934, 121 Bronovo, nieuwe, 1931, 234, 1932, 198, 1933, 255 1932, 197, 1933, 261,"1936, 291 1931, 193 1938, 238 1941, 129

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 72