ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 66 Biz. 16 74 57 23 11 45 23 68 10 Bruyneel, Jan Janss, Bruynen, Elisabet, Bruynesteyn, Johan, Bruynier, Willem, Bruyns, Pieter Jansz., Bruyns, weduwe mr., Bruysten, S., Bruxseaulx, Maria de, Bruydegom, Dirck de, Bruydegom, Johan, 1948149, 12, 104 Bruyn, juffr. de, 1931, 186 Bruyn Aelbrechts, 1939, 146, 149, 151ā€”153, 159 (nt.), 167, 169, 1944, 45, 1946147, 131 Bruyn Kops, dr. C. J. de, 1932, 189 - - - 1934, 148 1934, 116 1941, 110 1948149, 96 Bruyninck, jonkvr. Anna, 1938, 128 Bruyninck, Catharina, 1948149, 164 Bruyninck, raetsheer, 1938, 128, 132 Bruyns, Jan, 1939, 159 Bruyns, mr. Pieter, 1934, 66, 1939, 159, 160, 168, 1944, Bruyns, weduwe van Pieter, 1934, 110, 1935, 1939, 159 1934, 71 1932, 186 Biz. Brummel, dr. Lā€ž 1933, 265, 1938, 232, 233, 1944, 205, 211,215,1948149, 169, 1950, 144 Brummelkamp, H. W., 1950, 162 Brun, Antonie, 1934, 162 Bruna, J. J., 1932, 194 Bruninck van Wijngaerden heere van Heeraertsberge Aerts Westkerck Maeslant Scipluy, jhr., Bruning, H. W. M., Brunner, Constantin, Bruno Albertuszoon, Brunswijk, prinses Elisabeth Christine Ulrike van, 1948149, 141 Brunswijck, hertog Erick van, 1933, 139, 1934, 38, 118, 1935, 28, 1939, 189, 1945, 119, 191 Brunswijk, Ferdinand hertog van, 1948149, 156 (nt. 38) Brunswijk, hertogin-weduwe van, 1933, 131 Brunswijck, huis van den hertog van, 1932, Brunswijk, Karel Wilhelm Ferdinand erfprins van, 1948149, 153, 154 Brunswijk, Lodewijk Ernst van, 1948149, 143 Brunswijk, prinses Louise Amalia van, 1948149, 152 Brunswijk, Sophie Caroline van, 1948149, 154 (nt. 36) BrunswijkLuneburg, erf prins van, 1933, BrunswijkSchaarden, prins, van, 1945, 1945, 1938, 237 1938, 246 1936, 61 BrunswijkWolfenbuttel, Karel Georg August erf prins van, 1945, 10, BrunswijkWolffenbuttel, Lodewijk hertog van, 1935, 69, BrunswijkWolfenbuttel gravin van Spiegelberg, Sophia Hedwij van, 1942, Brunt, mr. Gysbrecht, 1941, 180 Brunt, Henrich Reyersz., 1941, 180 Brunt, mr. Reinier, 1941, 179 Brunt, Vrerik Reyersz., 1941, 180 Brussel, 1933, 78 Brusselaer, Pieter Jansz., 1934, 117 1938, 133 1934, 41

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 73