ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 78 91 36 32 77 97 32 57 Cocq, Barend, Cocq, Dirk, 29 33 Coenen, F., Coenen, Frans, Coenraads, Ed., Coenraedt Dircksz., Coenraet, Coenraet Jansz., Coenraet Maertens, Coenrait Zegerszoon, Coert, H. J., Coerte, Peter, 50 15 77 1933, 26—29, 1932, 1939, 197 Biz. Club, Pullman, 1935, 163 Club van Veertig, 1937, 179 Clubgebouw Oost Joods Ver bond, 1935, 165 Clubgebouw Uilennest, 1936, 291 Clubgebouw voor vrouwen, 1932, 193, 1934. 266, 1945. 33, Clubhuis ,,de Binnenhaven”, 1948149, 191 Clubhuis voor Meisjes, 1933, 263 Clubhuis „Het Mienthuis”, 1948149, 217 Clublokaal voor werklooze vrouwen, 1934, 183 Clumpers, Gerrit, 1941, 138 Clampers, wed. Gerrit, 1941, 138 Cluysenaer, dr. ir. J. L., 1933, 267 1939, 102 25 11 54 Cock, Jan, Cock, Rudolph, Cock Blomhoff, Cock van Nerijnen, Anna, 1939, 187 1933, 1933, 27, 32, Cnol, Simon, Cobel, Anna, 1938, 14,21,24, Cobel, huis van Arent, 1932, Cobels, Dirick, 1934, Cobels, jonckvr. Magdalena, 1934, Cobmoyer, zie ook Copmoyer, 1941, Cobmoyer, hr., 1941, 134 Cocheret, Ch. A., 1944, 202 Cock, Anthcnis Jansz. alias, 1938, 121 1933, 132 1936, 196, 197 Cock, mr. C„ Cock, Dirrick, Cock, Frans Heynricksz., 1934, 61 1936, 196 1941, 103 1933. 101 Biz. Cocq, Jan Jansz., 1943, 40, 43, 1946/47, 84, 85, Cock, Johan, 1933, 26, 27, 1944, 28, 29, 1946/47, 210 Cocq, Johanna, 1933, 27 Cocq, wed. Louis, 1945, 58 Cocq, Ludolf, 1933,27,1941, 116 Cocq, Maria, 1933, 2629, 32 Cocq, Willem, 1932. 24 Cocq, dr. Ysbrant de, Cocq van Nereynen, jhr. Gerrit de, 1942, 56 Cocq van Opijnen, Franchoys de, 1934, 120 Cocxsteeg, Pr., 1940, 48 Codde, Pieter, 1932, 51 Codificatie-conferenties, 1931, 153 Codificatie van het volken recht, commissie voor de, 1931, 162—169 Coecamp, 1939, 205, 206 Coeckelberg, Agnieta van, 1945, Coedijck, Francois, 1939, 198, 199, 1941, Coegel, Claes of Corn Heyndrickz., 1934, Coehoorn, jhr. Menno baron van, 1950, 112 Coen Jansz., 1934, 42, 1940, 56, 1933, 247 1940, 190, 210 1936, 286 1934, 1943, 1934, 1946/47, 231 1939, 145 1939, 296 1943, 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 85