ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 79 18 61 90 77 43 Colerus, Joh., Coif, Jan, Colier, Michel, Colombijn, Cornelia, Colombijn, Francois, Colijn, Jan, Colijn, Jan Cornelisz., Colijn, kabinet, Colijn Doesz., Coman Aernt, Biz. 1936, 298 Cohen Stuart, W. J., Cohen TervaertIsraels, M., 1935, 159 Comans, Elisabeth, Comans, Elisabeth Jansdr., 1945, 79, 123, 181 Comans, Jan Willemsz., 1939, 191, 1945. 79, 80, 108, 117—119, 122, 137, 156, 162, 179 Comedianten, Francoysche, 1931, 216 maszoon genaamd, Coman Meeus, Coman Willemslaan, 1936, 48, 229, 256, 257, 1938, 226, 1939, 113, 114, vlg., 1943. 76, 80, 102, 103, 1946147. 46 1939, 191 Collard, mr. 1931, 223 1933, 264 1946147, 250 1931. 219 1934. 175 1933, 211 Collot d'Escury, baron, 1945, 20 Collot d'Escurij, Hendrik, 1943. 1950, 119 1950. 119 Colonia Agrippina, 1942, 184 (nt.) Colthof, B., 1945, 256 Biz. Colijn, dr. H., 1931, 56, 1933, 248, 1934, 162, 1935, 167, 1937, 185, 1938, 241, 1939, 305, 1944, 202, 242, 1945, 227, 248, 292,1946147, 8, 1948149, 166, 183 1945, 205 1945, 205 1945, 232 1934, 73 1939, 148 Coman Jan, Johannes Dam- 7936, 1939, 142, 148 Cokaine, Maria de, 1933, 13, 14—16, Colen, Jac., 1932, 41 Colenbrander, Elisabeth, 1950, 122 Colenbrander, H. T., 1936, 285, 1939, 281, 1943, 139 (nt. 2) 1933, 247 1939, 74 1946147, 210 Coligny, Louise de, 1932, 17, 1933, 13, 1938, 125, 1939, 127, 191, 216, 227, 229 W. L. A., 1934, 183, 1945, 248 College van collectanten Ned. Herv. Gemeente, 1933, 277, 1938, 255 Colleges van scheepsbouwers, Engelsche, 1932, 183 Collegium Musicum D. F. Scheurleer, 1935, 159 Collegium Theologicum Haganum, Collette, ir. A. E. R., Collette, C. J. M„ Collette, P. P. C., Collin, Darja, Collins, sir William, Comedie Duitsche, 1941, 57, 85, 88, Comer, Heynryck, 1936, 134 Comité van Algemeen Welzijn, 1933, Comité „Breit allen mee”, 1945, 238 Comité voor daadwerkelijke hulp aan Chineezen, 1933, 276 Comité voor Economische Vrede, Internationaal, 1945, 249 Comité d'examen, 1933, 187, 188 Comité Gulden Sporenslag, Haagsch, 1935, 169

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 86