ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 80 Biz. Biz. Concert Groote Kerk, Concert Harmonia, Concert Plein 1813, Commer, Franz, Commertgen, Daniëls, 1945, 137 (nt. 3) Commissie, Amerikaansch- Duitsche, 1932, 187 Commissie, Archeologische, 1932, 192 Commissie voor drinkwater voorziening, Centrale, 1939, 298 Commissie Grenswijziging, 1932, 207 Commelin, de heer, 1948149, 106 (nt. 36) 1940, 171 Commissie, Levensmiddelen, 1935, 177 Commissie Middelbaar Tech nisch Onderwijs, 1933, 255 Commissie, Nationale Advies, 1946147, 255 Commissie, schoorsteen, 1944, 200 Committee in foreign Aid of the United States Govern ment, 1948149, 190 Communistenrelletjes, 1932, 195, 200, 208, 1936, 300 Compagnie, O. I., 1933, 59 Compeer, Vrederick Jansz. alias, 1934, 43 Comte, Ad. Ie, 1932, 105, 110 Concert Diligentia, 1943, 216, 217, 219, 220, 223 1939, 302 1943, 216 1939, 301 Concerten in het Bosch, 1945, 250 Concertgebouw voor 's-Gra- venhage, 1948149, 163 Concertgebouworkest, 1940, 212, 213 Conciergerie van den Hof- brand, 1945, 64 Concours de Carosserie, 1932, 202 Concours Hendrik Jacobsz., vioolbouwers, 1950, 165 Concours Hippique twee- daagsch Haagsch, 1938, 244 Concours, Internationaal Muziek, 1948149, 204 Concours, Nationaal kap., 1948149, 181 Concours, Nationaal vocalisten, 1950, 166 Conférence, Courrier de la, 1933, 206 Comité, Haagsche Crisis, 1934, 165, 1939, 310 Comité International des Sciences Historiques, 1933, 265 Comité Katholiek 's-Graven- hage, 1931, 229 Comité, Kon. Ned. Landbouw, 1935, 176 Comité, Nationaal Vrijzinnig Christelijk Jongeren, 1933, 277 Comité Nationale Monumen ten Commissie, 1948149, 194 Comité inzake de nationaliteit van de gehuwde vrouw, 1932, 179 Comité 1939, Algemeen Steun, 1945, 238 Comité openluchtijsbaan, 1933. 276 Comité voor uitgewekenen om ras of geloof, Protestantsch Hulp, 1939, 310 Comité, Volkenbonds, 1932, 182 Comité voor Volksfeesten, 1931, 216, 1939, 309 Comité „Wij bouwen mee", 1939, 288

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 87