ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 81 Biz. Biz. Conferentie Internationale Federatie van Eugenistische organisaties, 12e, 1937, 187 Conferentie van het Interna tionale Instituut voor in- dustrieele betrekkingen, 1938, 246, 1939. 302, 1945, 233 Conferentie, Intern. Lucht vaart, 1931. 223, 1936, 302, 1939, 294 Conferentie voor internatio naal privaatrecht, 1933, 168, 1931, 214 Conferentie, Intern. Radio, 1939, 310 Conferentie, Internationale Tuberculose, 1933, 269, 1934, 161 Conferentie van den Interna tionalen Vrouwenraad en de Nationaliteitscommissie van den wereldbond voor Vrou wenkiesrecht, 1932, 178 Conferentie van de Interparle mentaire Unie, 1931, 115, 1933, 173, 1939, 301 Conferentie, Italiaansch Abessijnsche, 1936, 298 Conferentie over de Kunst zinnige vorming van de jeugd, 1948149, 216 Conferentie van het Nederl. Comité der Internationale Vredescampagne, Studie, 1945, 227 Conferentie Nederlandsche Gezanten, 1939, 294 Conferentie der Ned. Ver. voor Volks- en Schoolba- den, 1933, 265 Conférence Intern, der Tra- vailleurs intellectuels, 1931, 235 Conference, World Power, 1948149, 188 Conferentie, Arbeids-, 1931, 143 Conferentie van de Belgisch- Nederlands-Luxemburgse Interparlementaire Unie, 1948149, 184 Conferentie inzake beveili ging menschenlevens op zee enz., Internationale, 1933, 255 Conferentie, 10de Bibliogra fische, 1932, 203 Conferentie tot Codificatie van het Volkenrecht, 1931, 114, 153, 167, 168, 1932, 178, 1933, 239 Conferentie consultatieve Raad der West-Europese Unie, Haagse, 1948149, 208 Conferentie van de Fédération Aéronautique Internatio nale, 1933, 269 Conferentie, Five Power, 1933, 223 Conferentie, Food and Agri cultural Organisation, 1950, 171 Conferentie voor geschiede- nis-onderwijs, Internatio nale, 1933, 265 Conferentie, 2de Haagsche Herstel-, 1931, 169, 200, 208, 233, 234, 1932, 176 Conferentie van de Internatio nal Bar Association, 1948149, 209 Conferentie, Internationale edelsteen- en edelmetaal, 1935, 164

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 88