ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 82 Biz. Biz. 1934, 181 Conferentie, ontwapenings, 1932, 206, 1933, 254, Conferenties, Opium, 1933, 209 Conferentie Oslostaten, 1938, 237 Conferentie Padvinders bewe ging, 1938, 245 Conferentie, Rondetafel, 1948149, 199, 1950, 171, 175, 179 Conferentie Roode Kruisver- eenigingen, 1931, 223 Conferentie, Russische, 1933, 228, 229 Conferentie van stikstofpro- ducenten, 1933, 267, 1936, 299 Conferentie inzake vervoer te water van brandbare vloei stoffen, Intern. Conferentie, Vredes-, 1931, 116—118, 120, 139, 154, 1933, 175, 204—206, 208, 214, 224, 237, 1939, 290, 1940, 11, 1950, 164 1933, 271 Congres Conseil Central du Tourisme, 1950, 164 Congres voor Documentatie, Int., 1948149, 206 Congres, Electrotechnisch, 1932, 183, 1948149, 189 Congres van Europa, 1948149, 204 Congres, The European Or thodontie Society, 1935, 165 Congres Federatie der Werk- geversorganisatiën Boek- Congres van de Federation Internationale des Colo- niaux et Ancien-Coloniaux, 1948149, 212 Congres „de la Federation Intern, des Fonctionnaires et du Personnel du Service Public". 1939, 299 Congres Federation Interna tionale des Jeunesses Musicales, 1950, 165 drukkersbedrijf, 1950, 163 Congres van gasdirecteuren, 1948149, 206 Congres van het Genootschap voor Reclame, Benelux-, 1950, 167 1932, 170, 180 Congres, Hegel, Congres, Heilpaedagogisch, 1932, 195 Congres Hulp aan Lichamelijk Gebrekkigen, Intern., 1932, 199 Congres, I. F. A. P., 1948149, 181 Congres, Internationaal Advo caten, 1933, 266 Congres Intern. Air Traffic Association, 1935, 172 Congres van de Intern. Astronomische Unie, 1931, 221 Conferentie, Westhill, Conferenties, Wissel- en Cheque-, 1931, 168 Congres tegen alcoholisme, 6e, 1937, 188 Congres v. d. Algemeen Ne- derl. Geheelonthoudersbond, 1933. 267 Congres Belastingwetenschap, Internationaal, 1945, 231 Congres, Bibliotheek, 1934, 171 Congres van den Bond van Kleedermakerspatroons in Nederland, Zomer-, 1932, 200 Congres van den Bond van oud-onderofficieren, 1933, 259 Congres van buitenlandse hoofden van Beplanting, 1948149, 202

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 89