L SYSTEMATISCH REGISTER Geschiedenis van ’s-Gravenhage door Dr. W. Moll. 1937, Oude Haagsche Geschiedschrijving door Dr. H. E. van Gelder. 1930, 1—13. De zegels 1—14. Bijdragen over het godsdienstig, zedelijk en maatschap pelijk leven in Den Haag tot het einde der 16e eeuw door Drs. N. J. Pabon. 1936, 36258. Het leerlingwezen in Den Haag van de 15e tot de 18e eeuw door Chr. Plomp. 1936, 135. De Haagsche Vischhandel in de Middeleeuwen door Dr. H. E. van Gelder. 1943, 1-21. Een belegering van het kasteel van Die Haghe (1479) door J. J. Moerman. 1942, 8285. De brandschatting van Den Haag door Jonker Frans van Brederode (7 Maart 1489) door J. Moerman. 1940, 29—35. De bevolking van 's-Gravenhage omstreeks 1674 door Mr. W. F. H. Oldewelt. 1948/49, 114117. Van Haagsche Postwagens in de XVIIe en XVIIIe eeuw door Mr. W. J. M. Benschop. 1944, 116166.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 8