ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 83 Biz. Biz. Congres, Tweede Intern. Belasting, 1948149, 189 Congres Internationale Bond Museum-ambtenaren, 1936, 302 Congres, Internationaal Crematisten, 1948149, 202 Congres, Internationaal Documenten, 1937, 187 Congres, Internationaal Elec- triciteits-, 1937, 185 Congres van het Institut Intern, de Finances Publi- ques, 1948149, 189 Congres der Interna Journalis tenfederatie, 1932, 189 Congres, Internationaal Kap-, 1936, 303 Congres, 19de Internationaal Katholiek Esperanto-, 1938, 245 Congres, Internationaal Kera misch, 1948/49, 212 Congres, 7de Internationale Koude-, 1937, 185 Congres, 17e Intern. Land bouw, 1938, 242, 1948149, 180 Congres, Internationaal Leer- film, 1931, 218 Congres, 1ste Internationaal Linguisten, 1931, 217, 219 Congres, Intern. Luchtvaart, 1932, 185 Congres, 13e internationaal Oogheelkundig, 1931, 235 Congres, Internationaal Spoorwegen, 1945, 225 Congres, Intern. Superphos phate Manufacturers Ass., 1945, 224 Congres, Internationaal Tand heelkundig, 1935, 165 Congres, 23ste Internationale Tramweg, 1933, 264, 1934, 161 Congres voor vergelijkend recht, Internationaal, 1933, 267, 1938, 245 Congres, Internationaal Ver- lichtings-, 1945, 227 Congres Vreemdelingenver keer, Internationaal, 1936, 297 Congres, Internationaal Vre- des, 1933, 198, 217 Congres v. d. Internationale Vrijmetselaar Liga, 1934, 179 Congres, 8ste Internationale Wegen, 1939, 296 Congres, Internationaal Wijs- geerig, 1933, 269 Congres, Kap, 1934, 182 Congres Katholieke Democra tische Partij, 1934, 181 Congres, Katholiek Internatio naal Bioscoop, 1931, 218 Congres voor Katholiek mid delbaar Onderwijs, 2e Intern. 1934, 178 Congres, Katholiek Vredes-, 1939, 301 Congres Kleuterzorg, 2e Tdeedaagsche, 1933, 264 Congres, Kunstenaars, 1950, 175 Congres voor Landbouwin dustrieën, 5e Intern, tech, nisch en chemisch, 1938, 244, 1937, 186 Congres van de Landbouw- pers, 2e Intern., 1938, 242 Congres voor Laschtechniek en Stoomketelbouw, 1ste intern., 1932, 199 Congres van het Leger des Heils, Jubileum, 1932, 206

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 90