ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 86 Biz. Biz. 30 Cornells Aemtsz., 53 15 8 32 f 35 42 96 98 51 35 98 49 78 83 83 83 79 83 27 61 1934, 69, 120 1939, 1934, Coopal, Philip Anthonisz., 1934, 37 Cooper, Benjamin, 1944, 202 Coöperatie de Volharding, De, 1937, 185 Coops, dr. G. H„ 1937, 188, 1938, 239 Coorendijck, de, 1943, 94 Coornhert, Dirk Volkertsz., 1945, 136 1933, 247 1943, Coornhertstraat, Copken Hugensoen, Copmoyer, zie ook Cobmoyer, 1941, Copmoyer, mr. Adriaan, 1941, Copmoyer, mr. Johan, 1941, Copmoyer, mr. Mathias, 1941, Copmoyer, Procureur, 1941, 65, 1941, 79, 1934, 100 1934, 1934, 94 1950, 182 1934, Copmoyer, wed.. Coppen Cornelisz., Coppen, oom, Coppier, Dirck Jacobsz., 1934, Coppier, Jacob, 1934, Coppier van Cuylenburg, Elisabeth, 1945, Coppyer Heer van Calslagen, Jacob, Corbach, Burghart, Corbault, Loys, Corbulo, gracht van, 1942, 173, 1948'49, Corea de Mesquita alias Hen riques, Antonio, 1931, 190 Corelli, 1948149, 87 Corenhalle, 1938, 107 Corenmarckt, 1934, 37, 70, 74, 1938, 108 Corneille de La Haye, 1938, 1 vlg. Cornelia Vincents, 1939, \77 Cornells Adriaenss, 1934, 61, 114 1934, 66 1941, 114 1939, 174 Cornells Adriaenss Platvoet, 1934, 1934, 63, 68, 79, 124 Cornells Allertsz., 1934, 100, 107 Cornells Alleweynsz., Cornells Andreas, Cornells Arienss, Cornells Barthout Jansz., 1936, 52, Cornelis Barthoutsz., 1934, 87, 88, 92, 99, 104, 1936, 201 Cornelis Barthoutsz. cameren, 1934, Cornelius Brunozoon, 1936, Cornelis Bruynsz., 1934, 96, 1939, 151, 153, 168 Cornelis Christoffelszoon, 1938, Cornelis Claesz., 1934, 68, 83, 116, 1939, 155, 161, 1941, 95, 1945, 170, 171, 173 Cornelis Claesz., weduwe, 1934, 109 Cornelis Cornelisz., 1934, 30, 66, 100, 111, 1938, 7, 1939, 188, 198 1934, 49, Cornelis Corsz., 1934, 49, 79 Cornelis Danielsz., 1934, 37, 102 Cornelis Dircksz., 1934, 78, 89, 90, 95, 106, 1939, 156, 162 Cornelis Dominicus, Cornelis, mr. Evert, Cornelis Ewoutsz., Cornelis Fransz. Oliviers, 1934, Cornelis Gerritsz., 1934, 40, 47, 65, 82, Cornelis Gerritsz. alias ’t Sotgen, 1934, 123

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 93