88 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. 73 59 67 1933. 45 26 68 65 57 93 60 59 1932, 184 1942, Cort van der Linden de Koning, Mevr. J„ Cortebrant, Abraham, Corte Hoogstraet, 1934, 52, 53, 1934, 55, 1939, 168 1936, 61 1944, 164 1936, 154 1945, 290 1950. 127 1950, 127 W. F. K., 1948149, 197 1945, 264 Courantendrukkerij Courland, Maria Amalia van, 1942, Court, Catharina Backer wed. Allart de la, Court, Pieter de la, 1948149, 41, Court van Krimpen, G. M. del, 1948149, 187 Court van Krimpen, mevr, del, 1948149, 186 Court van der Voort, de la, 1933, Corte Nobelstret, Cortenbosch, Cortsuager, Cornelius, Corver Hooft, tnr. Cosmansgilde, Cossaar, J. C. W., Cossart, mr. Jacob, Cost, Maria du, Cost Budde, mr. Costa, A. J. da, Costa, Binjamin da, 1939, 45, 47, 62, 64—67, 69 Costa, Gratia da, 1931, 190 Costa, Jeronimo Nunes da, 1931, 187, 190 74 Biz. Couperin, Francois, 1938, 215218 Couperus, mr. J., 1941, 46 Couperus, de heer, 1944, 153 Couperus, Louis, 1931, 201, 210, 7932, 171, 183, 1933, 248, 1934, 162, 1935. 153, 1937, 173, 1944, 212, 213, 1948149, 162, 208, 212, 1950. 137, 139, 140 1950, 137 1934, 171 Costa, Rachel da, 1942, Costa Abendana, Aron da, 7939, Costa Suasso, Sara da, 1939, Coster, Dirk, 7937, 208, 213, 1932, 172 Coster, H. P„ 1934, 161 Coster, Jacob, 1944, 25 Coster, Rosina Carolina, 1948149, 120 Costijn, heer, 1950, Cotino Pareyra, Isacq, 7939, Cotte, Hendrik de (scipper), 7935, Couck, Adriaen Florisz., 1934, 106, 108 Couck, Francois, 1945, 178 Couck, Pieter Florysz., 1934, 66 Coude, Adriaen Florisz., 1934, 106 Coulas, Pauline de, 1933, 14, 22 67 Cousijns, J., 7938, 176, 194 Cousijns, Stephanus, 1938, \73 Coutinho, Ishac Pereira, 7939,40,41, 69 Couvée, D., 1948/49, 164 Couvée, mr. N. Chr., 1950, 174 Couwen, Dyonys Anthonisz van der, 1941, 128, 1945, 77, 126, 128, 132 Couperusplein, Courant, Haagsche, Courant, Haagse Franse, 1943, 12, vlg. Courant, Haagse Nederduitse, 1943, 129 vlg. Courant, Nieuwe 1937, 181 Courant, Nieuwe Haagsche, 7939, 286 1943, 128

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 95