ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 90 24 59 65 23 23 1946147, 206 55 57 60 Cultuurgrond, Crijntgen Jacobsdr., Crijntgen Jorisdr., 1946147, 206 1946147, 207 62 80 13 88 Crudop, de heer, Crudop, Catrina, Crudop, mr. Coenraet Adriaen, 79 92 Culenborch, Gerijt van, 1945, Culenborg, Magdalena van, 1933. 1950, 147 Blz. 1934, 55 1934, 36 Croes, Aaltje Willems van der, 1946147, 112 Croesink zie Cruesink Croesink, Agnes, Croesink, Hendrica, Croesink, mr. Jacob, 1946/47, 206, 207 Croesink, Sandrina, 1946147, 207 Croesink Heer van Bent- huijsen Ambachtsheer van Soetermeer, Cornelis, 1946147, 206 Benthuy- Culemborg, hof van, 1938, 121, 142,1946147, 222 57 Blz. Croos, A van der, 1932, 124, 1937, 76 (nt. 2), 1942, Crouwel, J„ 1932, 157 Crowe, 1933, 207 Cruce, Henric van den, 1945, Cruck, Apollonia van der, 1929, 72 1941, 127 1941, 127 Croesink Heer van sen Heyndrick, 1946/47, 206, 208 Croesink heer van Benthuij- sen en Soetermeer, Jacob, 1946/47, 206 Croeyll, Cornelis Maertensz., 1934, 97 Croin, dr. E. J„ 1945, 290 Croiset, de heer, 1941, 49 Croiset, mr. S. E., 1946/47, 2931 1946/47. 30 (nt. 7) Croiset, W., Croisetvan Toulon, familie archief, 1946147, Croiset van Uchelen, J„ 1932, Crommelin, mr. C., 1931, 228, 1946/47, 280 Crommon, Marinus, 1945, 22 Cromvliet, 1936, 256, 257 Cronenburgh, Arlandina van, 1941. 111, 116 Cronenburgh, Cornelis van, 1941, 111 Croock, Anthonis, 1941, Croock, Laurens, 1934, Croock, Laurent Comelisz., 1934, 1941. 127 Cruemelaer, Joost Aerntsz., 1934, Cruesinck zie Croesink Cruesinck, Jacob, 1945, Cruesinck Heer van Benthuy- sen, Heynrick, 1934, 127, 1945, Cruningen, Sandrina van, 1946147, 206 Cruningen en Heenvliet, Johan Heer van, Cruquius, kaart van, 1943, 36, 38 vlg. Crusius, mr. Carel, 1941, 102 Cruyck, Jan Cornelisz. alias de, 1934, 112 Cruyll, Lenert Maertsz., 1934, 111 Cruyse, Louys v. d., 1941, 140 Cuell, Jan, 1934, Cuepers, Katerina, 1934, Cuetinck, Heinrick Cornelisz., 1934, 42, 1940, Cuilenburg, kunstschilder, 1931, 172

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 97