226 DE VERDELING VAN DEN HAAG IN WIJKEN 80 172 zielen 830 Militairen zielen 1932 398 9) Dit zijn de Vergaderplaatsen der Wijk- of Grondvergaderingen. „Huizen of „Nummers 1052 50 zielen zielen begint, met half Loosduinen van Segbroek, de Beek en Tweede Wooning Deeze Wijk bevat in zich en en Eikenduynen, Ambagte van Segbroek, de beek en Polder van Oostkamp, Eerste en Tweede Wooning over de Loosduinsche Brug, de Huizen op het Wegje, de vier Wester Molens, de Snuifmolen, de Huizen tussen de Valk- en Heeren-Molen als ook die agter de Zuidmolen en daar over tot aan de Princegragt, de Huizen van de Loosduinsche Brug tot aan het Bleekerslaantje, het Blee- kerslaantje aan weederzijde tot aan de Princegragt, de Huizen van de overzijde in het Westeinde van de Loos duinsche Brug tot aan het Korte Bosch, het Korte Bosch aan beide kanten, de stinkslooten tot aan de Noordwal, de Huizen van de Noordwal tot agter de Haanmolen. Dinsdag den 15 Augusti 1797 WIJK A. No. 1 Groote Kerk en Bevattende 398 Nummers Consistorie- of Huizen en 1932 zielen kamer1) Half Loosduinen en Eiken duynen, en Jurisdictie van dien, en die in geen Buur ten zijn No. 9. Westeinde Heeren Moolen-Buurt van no 48 tot no 273 WIJK B No. 2. Het choor van de Groote Kerk. Bevattende 381 nummers of Huizen en 1913 Zielen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 101