6 95 96 16 82 1 No. 23 No. 22 443 524 86 567 52 50 341 DE VERDELING VAN DEN HAAG IN WIJKEN 82 51 251 No. 13 No. 14 dijk, de geheele Breedstraat met alle de Poorten in deeze Wijk begreepen. Deeze wijk bevat in zich en 1973 Zielen. 1973 en begint in het hooge West- einde van de Assendelftstraat en van de Vleersteeg over en weder, het Weeshuis, de Loopschans tot aan de Too- renstraat, de Zak, de Toorenstraat aan beide Zijden, de Zuylingstraat, kromme Elleboog, de Dronkemanstraat en Princestraat over en weeder, de Veenlaan, de Noordwal van de Princestraat tot het Visserdijk, het Vissersdijk van weerskanten van de Noordwal tot aan de Noord- straat, de Pieterstraat aan beide zijden als meede de Noordstraat, de Geest van de Franje over en weeder tot aan de Dronkemanstraat, met alle de Huizen, Gangen en Poorten in deze Wijk zich bevindende. WIJK D No. 4. De regentenkamer in ’t Burgerweeshuis Bevattende 341 Nummers of Huizen Huizen of Nummers No. Zielen Oostwesteinde of Assendelftstraat Buurt van No. 1 tot No. 18 en van No. 39 tot No. 71 Toorenetraat Buurt van No. 1 tot No. 57 en van No. 73 tot No. 110 Westmolestraat Buurt Molestraat Buurt van No. 28 tot No. 43 De Nieuwe Schoolstraat Buurt Het Burger Weeshuis Militairen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 103