Zielen No. 24 234 1950 257 als dan nader 105 1030 765 50 23 No. 21 DE VERDELING VAN DEN HAAG IN WIJKEN 84 Scheveningen Deeze Wijk zal door die van Scheveningen met de Commissie moeten worden geregeld, en worden opgegeeven. met alle de Huizen agter het oude Hof, en alle de Gods huizen, Gangen en Poorten in deeze Wijk begreepen. WIJK G. No. 7. De Kerk te Scheveningen BevattendeNummers of Huizen en 1957 Zielen. 1957 Zielen Huizen of Nummers Zuid Noordeinde Buurt van No. 28 tot No. 37 en van No. 53 tot No. 65 Noord Noordeinde Buurt Restant van Scheveningen Militairen Deeze Wijk bevat in zich en begint met het Noordeinde van de Plaats tot aan de Scheveningsche Brug, benevens de Huizen over en weeder tot aan de Tuin van Twikkel, en van de Hoek van de Moolestraat tot aan de Scheve ningsche brug, de Koningspoort, het Masistraatje, de Huizen over de Scheveningsche Brug van beide zijde tot aan het Tolhek, benevens een gedeelte van Scheveningen, met alle de Huizen,, Gangen en Poorten zich daar in be vindende. WIJK F. No. 6. De Engelse Kerk Bevattende 257 Nummers of Huizen en 1950 Zielen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 105