114 No. 206 26 No. 96 23 352 68 51 236 51 40 33 17 No. No. 29 21 1119 509 50 1959 Zielen 191 229 1103 185 168 1951 446 1 CANTONS EN POLITIEARRONDISSEMENTEN 85 Bevattende 352 Nummers of Huizen Malle Molen Buurt Over de Valbrug Nieuwe Oostenrijksche Buurt Jacobyne Klooster Buurt Oost Noordenrijk of Voorhout Buurt van No. 207 tot No. 246 i van WIJK H. No. 8. De Portugeesche Joodsche Kerk en 1951 Zielen. Bevattende 446 Nummers of Huizen Huizen of Nummers No. No. 68 No. 27 No. 25 No. 26 WIJK I. No. 9. De Kloosterkerk en 1959 Zielen. Zielen 167 Deeze Wijk bevat in zich en begint met de Huizen de Noord Cingel, het Nagtegaalpad agter de Klooster kerk, agter de Stallen, de Dennewegstraat, over en wee- der, tot aan het Vossentuintje, het Kalkstraatje, den Den nenweg, het Spekstraatje, het Lissabon, de Hofjes op den Denneweg, de Hooystraat, de Hooykade, de Houtweg, de Laan van Roosendoorn, de Kikvorsche Buurt, de Hui zen over de Valbrug en de geheele Malle Molen Buurt met al de Gangen en Poorten in deeze Wijk zich bevin dende. Plaats Buurt Zuid Noordeinde Buurt van No. 38 tot No. 52 en No. 66 en 67 Oost Noordenrijksche of Voor hout Buurt van No. 1 tot No. 206 Parel Buurt Militairen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 106