Zielen No. 29 5 12 359 No. 35 110 No. 37 93 1929 411 129 67 41 637 478 414 No. DE VERDELING VAN DEN HAAG IN WIJKEN 86 WIJK K. No. 10. De Fransche Kerk en 1929 Zielen. No. No. 34 Bevattende 411 Nummers of Huizen Huizen of Nummers Groote Markt Buurt van tot No. 40 Hof Buurt Willige Poten Buurt van No. 1 tot No. 27 en van No. 44 tot No. 83 Korte Pooten Buurt van No. 1 tot No. 98 en van No. 122 tot No. 133 Bleyenburg Buurt Deeze Wijk bevat in zich en begind in het Voorhout van de Kloosterkerk tot hetjagerstraatje. de Maliestraat, de nieuwen Uitleg, over de Houtweg, de nieuwe Prin- cessegragt, de Canonstraat, de Jeneverstraat, nieuwe Uit leg over het Smidswater, het Giethuis, het nieuwe Voor hout Noordzijde, het Smitswater, het Vos enTuinstraatje, Maliestraatje, Het Voorhout van het Vossentuintje tot het Smitswater, de Lange Houtstraat westzijde, het Plein Noordzijde, de korte Vijverberg, het Doelestraatje, het Tournoyvelt, het Voorhout van de Leidsche wagens tot de Kneuterdijk, de Kneuterdijk van ’t Voorhout tot de hoge Nieuwstraat, de hoge Nieuwstraat, de Kneuterdijk van de hoge Nieuwstraat tot de Lange Vijverberg, de Lange Vijverberg, de Plaats, de Kneuterdijk van de Plaats tot aan de Kloosterkerk, het Hertogstraatje, het Heulstraatje, met alle de Huizen, Gangen en Poorten deeze Wijk in zich bevattende.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 107