74 380 No. 1 100 1937 397 No. No. No. 137 186 45 62 54 Zielen 643 816 CANTONS EN POLITIEARRONDISSEMENTEN 89 Zuid Bierkade Buurt Zuid Wagestraat Buurt St. Anthonie of tweede Wa gestraat Buurt van No. 19 tot No. 43 Nieuwe Molstraat van tot No. 33 Stille Veerkade van No. 1 tot No. 16 Uit het Armhuis Deeze Wijk bevat in zich en begint met het Groene- wegje van de Hoek van het Zieken, het Delffsche Veer, het Leprosenhuis, de Bogt van Guinee, het Kikkerstraat- je, het Zieken over en weeder, het Groeneweg je over de kleine Bierkade, de Gortmoolen, de Zuid Wagestraat, het Veer, het Hofje van van Borck, tweede Wagestraat van de Amsterdamsche Veerkade tot de St Jacobsstraat en van de Stille Veerkade tot de Molstraat, de Molstraat aan beide zijden, de Paviljoensgracht tot aan de Stille Veer kade, de Stille Veerkade van beide zijden, de Paviljoens- gragt van de Stille Veerkade tot de Kleine Bierkaay, de kleine Bierkaay tot aan de Wagestraat, met alle de Slop pen en Poorten zich in deeze Wijk bevindende. WIJK N. No. 13. De Stads Werff Bevattende 397 Nummers of Huizen en 1937 Zielen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 110