49 203 17 tot No. 65 55 351 No. 26 53 151 No. 58 33 331 1918 No. No. 68 90 56 57 178 474 461 100 CANTONS EN POLITIEARRONDISSEMENTEN 93 Bevattende 331 Nummers of Huizen WIJK T. No. 19. De Luthersche Kerk en 1918 Zielen. tot No. 105 van No. Liefde Buurt van No. 13 30 en van No. 58 tot No. Groote Raamstraat Buurt 10 tot No. 35 Boekhorststraat Buurt van No. 71 tot No. 104 Katerstraat Buurt Westermolstraat Buurt Militairen Huizen of Nummers No. 54 Deeze Wijk bevat in zich en begint in de Vlamingstraat aan beide zijden van de Nieuwstraat en Raamstraat tot aan de Wagenstraat, de Veenestraat, het Ketting- straatje, het kort en lang Agterom, de Spuystraat aan weerszijde, het Kistingstraatje, de Gortstraat, de Wa genstraat van de Spuystraat Oostzijde tot de Langegragt, de hoek van het Watertje, met de Westzijde van de Wa genstraat, van ’t gem. Watertje (waar onder het gedemp te Raampje, tot aan de Brug) tot aan de Vlamingstraat. Zielen St. Anthony of twee Wagestraat Buurt van No. 1 tot No. 18 en van No. 44 tot No. 68 Stille Veerkade van No. No. 22

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 114