155 1 No. CANTONS EN POLITIEARRONDISSEMENTEN 95 Zielen No. 1 tot 63 150 27 1 13 No. No. 65 59 742 340 663 112 13 15 71 1956 begint met het Hamerslop van het de Princegragt, de Harderinnestraat 347 Deeze Wijk bevat in zich en van beide zijden, de Boekhorststraat Zuidzijde Hamerslop tot aan Princegragt Buurt van No. 155 Brouwersdwarsstraat Buurt Beestenmarkt Buurt van No. 27 tot No. 166 en van No. 241 tot 251 Liefde Buurt van No. 31 tot 57 Het Luthersche Hofje Het Hofje van van Wouw Boekhorststraat Buurt van No. 1 tot 13 van Banken, de Zuid Cingelsgragt van de hoek van Banken tot de Paviljoensgragt, de Beestenmarkt van bei de zijden van de Zuid Cingelsgragt tot aan het Glas- blaaserslaantje en Hamerslop, de Boekhorststraat van de Zuid Cingelsgragt aan beide zijden tot aan de oude Mol straat en Hamerslop, het Hofje van Hoogland, de Hove- niersstraat over en weeder, de Rosemarijnstraat van de Zuid Cingelsgragt Zuidzijde tot aan de Warmoesstraat en Rosemarijnstraat Noordzijde van de Zuidbinnen Cin gelsgragt tot aan de oude Molstraat, de Paviljoensgragt van de Zuid binnen Cingelsgragt tot aan de Warmoes straat, het Heilige Geesthofje, de Doubletstraat aan bei de zijden beneffens alle de Poorten en Gangen zich in deeze Wijk bevindende. WIJK V. No. 21. De Zaal boven het Boterhuis Bevattende 347 Nummers of Huizen en 1956 Zielen. Huizen of Nummers

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 116