CANTONS EN POLITIEARRONDISSEMENTEN 97 Deeze Wijk bevat in zich en begint met de Princegragt Oostzijde van het Bleekerslaantje, het Hofje van Nie- koop, het Luthersche Weeshuis, het Tugthuis tot aan de weekelijkse Groenmarkt, de wekelijkse Groenmarkt van de hoek van de Boekhorststraat in de ronte tot aan de Princegragt, het boterstraatje, het kleine gedempte Raampje, de Raamstraat van het gedempte Raampje tot aan de Vlamingstraat, de Nieuwstraat, de Vlamingstraat van de Nieuwstraat aan beide zyden tot de Schoolstraat, de Schoolstraat tot aan de Markt, de Laan, Jan Hendrik straat en korte Breestraat, de Varkenmarkt en Lorre of Assendelftstraat aan beide zyden, het Hoofshofje en alle de Poorten en Gangen zig in deeze Wijk bevindende.” Het behoeft geen betoog, dat het aantal huizen in iedere wijk over de periode 17971814 veranderingen heeft ondergaan. Maar de grenzen der wijken, zoals hier boven beschreven, zijn tot 1859 onveranderd gebleven. Nadat de bovenstaande grensregeling was vastgesteld, zou men menen, dat de taak der „Commissie tot het ver delen der grondvergaderingen van den Hage ende Juris dictie van dien in wijken” was beëindigd. Maar de com missie zelf dacht er anders over. Men wenste het oor spronkelijke plan door te voeren en de Buurtindeling te vervangen door de Wijkindeling als de enige administra tieve indeling van 's-Gravenhage. De Commissie wenste daarom invoering van een regeringsreglement voor de wijken, de afschaffing der Buurtregeringen en het aan stellen van 80 dragers voor het begraven der lijken 10 Hoewel de gemeenteraad van dezelfde mening was als de 10) Het begraven was „burenplicht”. De bewoners derzelfde buurt waren op verbeurte van een geldsom verplicht hun gestorven buurtgenoten ter aarde te bestellen. Als de Buurtindeling opge heven werd moesten er 80 Stadsdragers aangesteld worden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 118