CANTONS EN POLITIEARRONDISSEMENTEN 101 Uit het verdere verloop blijkt overigens, dat het stadsbestuur nog maar sporadisch van de Buurtindeling heeft gebruik gemaakt bij zijn administratie. Officiële volkstellingen vonden plaats volgens het nieuwe Wijk- systeem, zoals men ziet bij de samenstelling van het Registre Civique in Juli 1811, in schijn ten behoeve van de constitutionele verkiezingen des Keizerrijks, maar in werkelijkheid om een beter overzicht over de bevolking en vooral de dienstplichtigen mogelijk te maken. Zo verdrong stilzwijgend de wijkindeling de buurtindeling, geheel volgens het oorspronkelijke plan. Dit heeft er toe medegewerkt de Buurten overbodig te maken. Het heeft er toe medegewerkt, maar het was niet de oorzaak. Die oorzaak lag dieper en onttrekt zich grotendeels aan onze waarneming. Het is gemakkelijk, te zeggen dat de oude „bedeling” zich zelf overleefd had, en dat daarom zovele volkstradities, die de Buurten gedurende eeuwen levend hielden, een stille dood stierven. Er is rond de eeuw wisseling van 1800 iets meer gebeurd, dan een veran dering van stelsels en systemen. Het „waarom” der historie met al zijn consequenties te overzien en te beantwoorden, blijft onmogelijk. Dit mogen wij vaststellen: De Wijkindeling is niet de oorzaak geweest dat de Buurtindeling en de Buurten uiteindelijk werden afgeschaft. Zij heeft de laatste stoot gegeven, omdat het plan tot die nieuwe indeling ge boren werd in de hoofden der „homines novi” uit het nog vage besef, dat een nieuwe menselijke gemeenschap nieuwe organisatievormen behoefde. Het is hun ver dienste dit besef te hebben geconcretiseerd in een wel overwogen en nuchter plan, en dit te hebben voorbereid, terwijl de oude buurten nog leefden. Zodoende had men een complete organisatie, die de buurtindeling on middellijk vervangen kon, toen na de omwenteling van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 122