II VERDELING VAN DEN HAAG IN VIER CANTONS 105 DE VERDELING VAN DEN HAAG IN VIER CANTONS den Haag be- van De verdeling van den Haag in vier Cantons, wier grenzen wij op de tweede plattegrond door vlaggen zien gemarkeerd, vraagt thans onze aandacht. Die verdeling was een maatregel van de Fransche bezetter na de inlij ving van ons land bij het Keizerrijk en een direct gevolg van diens administratieve organisatie ten behoeve der Justitie. DeWijkindeling was nog Hollands in opzet en uitwerking, de Cantonindeling niet. De vaststelling van de Cantongrenzen echter was het werk van de toenmalige stadsregering en niet van de Fransche autoriteiten, hoe wel aan hun goedkeuring onderworpen. Op 14 Maart 1811 maakte de Maire van van de stad door de Prefect de Monden van de Maas als volgt en W kend, dat de verdeling het Departement van was vastgesteld: Canton No. 1 of West, bevattende de wijken A, B, C, D, V Canton No. 2 of Noord E, F, G, H. en I. Canton No. 3 of Zuid P, Q, R, S, T Canton No. 4 of Oost K, L. M. N de gemeente Wassenaar en U en O en en Zuidwijk. Het ontstaan van deze Cantonindeling blijkt uit archiefstukken. Nadat Napoleon het besluit had geno men Holland bij het Keizerrijk in te lijven, verscheen op 18 October 1810 het „Décret Imperia! contenant Regle ment general pour l’organisation des departemens de la Hollande” (Bulletin des Lois No. 322 No. 6043). De Ve Titel daarvan „De l’organisation administrative is voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 126