VERDELING VAN DEN HAAG IN VIER CANTONS 106 II sera divisée en douze cantons Dit was dus de Franse administratieve organisatie, die een goede werking der justitie mogelijk maakte, en waar door het arrondissement den Haag verdeeld werd in 12 Cantons. Dit arrondissement was veel groter dan het stadsgebied met Haagambacht. Wij zullen nader zien welke omvang dat arrondissement had en welke die 12 Cantons waren. Uit het opschrift der Ve Titel „Van de administratieve organisatie” blijkt duidelijk, dat de can- tonindeling in principe niet bedoelde te zijn een zuiver juridische indeling. Wij treffen in het archief de bewij zen aan, dat de gehate conscriptie door de Franse autori teiten, voor die tijd doeltreffend, werd doorgevoerd, dank zij deze Cantonnementsindeling en ook bij andere gele genheden werd dankbaar gebruik gemaakt van deze or ganisatie. Dat wil echter niet zeggen, dat het doel dezer verdeling: hulpmiddel der justitie te zijn, een voorwend sel was. De instelling der „Vredegerechten” volgens dit systeem, leert anders. Maar beperken wij ons tot de Haagse burgerij van 1811 en 1812, dan was voor haar het begrip „Canton” verbonden met „Vredegerechten” en „Franse Conscriptie”. Intussen was reeds op 27 December 1810 door Lebrun, Hertog van Plaisance, Gouverneur-Generaal van Hol land, de grensbepaling van de Cantons nader vastge steld. Het arrondissement Den Haag van het Departe ment des Bouches-de-la-Meuse werd als volgt verdeeld in 12 Cantons de Justice de Paix, zoals met nadruk ge ons onderwerp van belang. Chapitre I, no. 24 zegt: „Les Bouches-de-la-Meuse sont divisées en quatre arrondis sements. Ie. Celui de la Haye, composé de l’ancien quartier de Leyde:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 127