VERDELING VAN DEN HAAG IN VIER CANTONS 107 merdam zegd werd. Het stadsgebied van den Haag, met een be volking van 44,607 inwoners werd verdeeld in 4 Can tons, waarvan de grenzen niet werden aangegeven. Im mers vermeldt de bijgaande aantekening: ,,M. Ie Préfet divisera la Haye en quatre cantons, et attachera aux cantons les plus convenables la ban-lieu de la Haye, Half- Loosduinen, Scheveningue et Wassenaar”. Het 5e Canton, Katwijk sur te Rhin omvatte Katwijk sur mer, Katwijk sur le Rhin, Valkenburg en Voorscho ten, met een bevolking van 5339 personen. Het 6e Canton, Voorburg, bestond uit Veur, Stomp- wijk, Wilsveen en Tedingerbroek, Zoetermeer, Zeg waard, Voorburg en Rijswijk, met een zielental van 7888. Het 7e Canton, Alphen, omvatte Benthuizen en Benthorn, Hazerswoude en Hoogeveen, Alphen, Zwam- en Bodegraven, tezamen 9066 personen. Het 8e Canton, het 9e Canton en het 10e Canton be sloegen het stadsgebied van Leiden, met een bevolking van 32622. Ook hier moest de Prefect de grenzen vast stellen en Zoeterwoude en Leiderdorp bij dié Cantons voegen, welke naar zijn oordeel het meest daarvoor in aanmerking kwamen. Het lie Canton, Lisse, omvatte Warmond, Oegst- en Poelgeest, Rhijnsburg, Voorhout, Noordwijkerhout, Noordwijk, Noordwijk sur mer, Sassenheim, Lisse en Hillegom, met een bevolking van 9350. Het 12e Canton, Woubrugge, omvatte Koudekerk, Vrije en Lage Boekhorst, Hoogmade, Alkemade, Roe- lofarendsveen, Oude en Nieuwe Wetering, Rijpwete- ring, Oud-Ade, Lageland, Poel, Kaag en Ade, Rijnsa-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 128