VERDELING VAN DEN HAAG IN VIER CANTONS 110 ,,I1 est essentiel, Monsieur, que l’on procédé incessam- ment a la délimitation des quatres Cantons de Justices de Paix de la Haye. Vous connaissez les Localités et je serais fort aise de profiter de vos Lumières et de votre experience. Je vous prie de m’envoyer la dessus votre projet”. Meer uit onkunde met de plaatselijke toestanden, dan uit bijzondere welwillendheid liet hij dus in deze zaak het initiatief aan de Stadsregering. Maar zelfs nu vond de serviele Maire Van Schinne het een te groot waagstuk een desbetreffend voorstel te doen op zulk een opdracht. Hij wenste nadere ophelderingen, temeer, zo schreef hij, omdat het dorp Wassenaar bij een der Cantons moest worden ingedeeld en het getal inwoners waarop inder daad de Cantonindeling enigermate berustte ,,hem totaal onbewust was”. Tevens vroeg hij de heren Vrede rechters over het plan van verdeling te mogen consulte ren. Zo kwam de zaak weer in handen van De Stassart, die met het geven van die „nadere ophelderingen” begrij pelijkerwijze geen weg wist. Maar zijn ambtsvoorganger Hultmann, wiens archieven hij had overgenomen, zou, zo dacht hij, wel een aantekening of, misschien, platte grond hebben achtergelaten, waaruit de administratieve organisatie in vier Cantons in concept viel te reconstru eren, zoals Hultmann dat bedoeld had. En zo zien wij dan De Stassart overdag en bij kaarslicht verdiept in een tijd rovend archief-onderzoek, dat hem echter niets wijzer maakte. Hij schreef dan ook de le Maart aan de Maire het volgende: „Je n’ai trouvé, Monsieur, aucune Disposition de „mon Predecesseur au sujet de la Division de la „Haye en quatre Cantons: Cette Division est cepen- „dant urgeante; le village de Wassenaar compte „1862 ames, la population fait sans doute le baze des

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 131