DE VERDELING VAN 'S-GRAVENHAGE 116 III. DE VERDELING VAN ’S-GRAVENHAGE IN POLITIE-ARRONDISSEMENTEN De derde kaart, eveneens gekleurd, geeft de wijkver- deling door middel van de Letters der wijken, maar zon der de huisnummers. Ook de Cantonverdeling is in de linkerbovenhoek beschreven. Maar het accent valt hier op de verdeling van Den Haag in drie Politie-arrondisse- menten. Alleen op déze kaart worden de namen der drie commissarissen van Politie vermeld, die in 1811 benoemd werden, geschreven in een vignet van de kleur, waarmede het ressort is aangegeven, dat ieder afzonderlijk was toe gewezen. Wij lezen dan in het licht-rood gekleurd stads gedeelte de naam van „Commissaire de Police Coeulli- boeuf”; dat was het arrondissement du midi, of elders ge noemd „Het Arrondissement van het Zuiden”. In het grijsgekleurd stadsgedeelte prijkt de naam van Commis saire de Police le Jeune. Aan zijn zorgen was het Arron dissement van het Westen toevertrouwd. Tenslotte het Noorder arrondissement dat zich evenzeer uitstrekte over het Oostelijk stadsdeel geheel in groene kleur aangegeven. Hierover zwaaide de eminente Abraham Ampt de scepter, de enige Hollander onder de politie autoriteiten. Hij onderhield betrekkingen met de, mannen van 1813, bleef in functie tijdens de omwenteling waarna hij spoedig aan het hoofd der politie gesteld werd. Wij kunnen aannemen, dat, in tegenstelling met de wijkverdeling (tot 1859) en de Cantonindeling (tot 1839), de verdeling in Politie-arrondissementen slechts drie jaar bestaan heeft. Het besluit, waarbij de Politie- arrondissementen werden ingesteld en hun grenzen aan gegeven is bekend, maar van een opheffingsdecreet door de nieuwe regering is niets te vinden. De nieuwe organi-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 137