IN POLITIE-ARRONDISSEMENTEN 119 Haag nu drie Commissarissen van Politie rijk was. Veel manschappen hadden echter deze ambtenaren niet onder zich. Als we weten, dat de gehele politiemacht uit 12 man bestond, versterkt met een aantal klapwakers voor nachtdienst, dan is het duidelijk dat de ambtstitel van „Commissaris” ons meer suggereert dan met de werke lijkheid strookt. Maar met drie functionarissen, die de zelfde bevoegdheid hadden, was een duidelijke afgren zing van hun inspectieressorten zeer gewenst. Daartoe ging de Prefect dan ook spoedig over, waarbij het op valt, dat deze verdeling van den Haag niet berustte op de Wijkindeling, noch op de Cantonindeling, maar ge heel onafhankelijk daarvan werd ontworpen. Het is on bekend of dit ontwerp berust op adviezen van Hollandse ambtenaren, zoals bij de Wijk- en Cantonindeling het geval was. 30 Juli 1811 ontving de Maire een schrijven van de Sous-Prefect, de Gestas d.d. 29 Juli, luidende als volgt: „J’ai l'honneur de vous transmettre, Monsieur, une „Division de la ville de la Haye en arrondissements „de Police, ainsi que Mr. Ie Prefêt vient de les „fixer. Cette Division aura l’avantage de faire con- „noitre aux habitants dans chaque quartier le point „central au quel les plaintes doivent être portées. „Cela ne dispensera cependant pas ces M.M. de „constater les delits et d’exercer la plenitude de „leurs fonctions dans les autres quartiers. „Je vous prie de donner connoissance de cette dis position a M.M. les Commissaires de Police en „leur envoyant copie de l’arrêté ci-joint.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 140