IN POLITIE-ARRONDISSEMENTEN 127 Waar onze feitenkennis betreffende deze plattegron den zo gering is, zou het onjuist zijn verdere hypothesen op te stellen, die op zo losse grond berusten. Wij moeten wachten tot het veelgeprezen toeval nadere gegevens aan het licht brengt, die ons over de materiële geschiedenis van deze drie plattegronden meer en beter uitsluitsel geven. Dankbaar mogen we zijn, dat de tijd deze kaarten ge spaard heeft, waardoor wij een helder inzicht konden verkrijgen in deze zo interessante periode van ’s-Graven- hage’s administratieve geschiedenis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 148