DE HOFSTEDE VAN RIJSWIJK DOOR Mr H. HARDENBERG -1) S. Muller Hz., Het oude register van graaf Florens (Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht XXII, 1901), bl. 214; Algemeen Rijksarchief, archief Leenkamer Holland (verder aan te halen L.H.) nr. 228, f. 728v. Is Rijswijk ontstaan uit een middeleeuwse hof, een „curtis” of curia” als middelpunt van een groot land bouwbedrijf met horige hoevenaren? De vermelding van land gelegen in die Hoeve te Rijs wijk in het oudste Hollandse leenregister van graaf Floris V en de betiteling in een latere acte van een woning al daar als de hoff stede van Rijswijck onder bijvermelding van de naam van een 14de-eeuwse gebruiker van die wo ning prikkelden schrijver dezes een poging te ondernemen tot beantwoording van de hierboven gestelde vraag i). Met het gegeven van land in die Hoeve achter de hand leek het op het eerste gezicht niet moeilijk de ligging van de Rijswijkse hof te bepalen. Als veldnaam komt men de Hoeve in vele op Rijswijk betrekking hebbende middel eeuwse leen- en transportneten tegen. Nochtans blijkt alleen de strook veengrond tussen de Laak en de Hoef- kade weleer de noordelijke grens van het ambacht Rijs-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 149